Tổng cộng: Có 49 kết quả được tìm thấy.

Tìm theo:
Chỉ tìm trong:

1. Sự <span class="highlight">Vâng</span> Phục Trọn Hảo
(Hành Trình Đức Tin)
Vâng lời là một nhân đức quí trọng và luôn được đề cao. Khi còn nhỏ chúng ta luôn được dạy phải vâng lời: trong gia đình, nơi trường học, nơi xứ đạo … nói chung dù bất cứ ở đâu, ...
Được viết ngày 26 Tháng 3 2021
2. Hình ảnh lời xin <span class="highlight">vâng</span> của Đức mẹ Maria
(Hành Trình Đức Tin)
... mắt chào đời. Về phương diện đạo đức với Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, còn đậm nét dấu vết tâm tình đời sống chan chứa lòng tin cậy mến của Maria qua lời: „Tôi là tôi tớ Chúa, xin vâng như lời Sứ Thần truyền!“ ...
Được viết ngày 24 Tháng 3 2021
3. Thiên Cung Thánh Triệu - Maria Nguyễn Thị Khen
(Thiên Cung Thánh Triệu)
  „Xin đừng giữ tôi lại. Đức Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với Chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về đời sau, ở Việt Nam ngày ...
Được viết ngày 14 Tháng 4 2021
4. Thiên Cung Thánh Triệu - Ông Giuse Nguyễn Văn Hiền
(Thiên Cung Thánh Triệu)
  „Xin đừng giữ tôi lại. Đức Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với Chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về đời sau, ở Việt Nam ngày ...
Được viết ngày 11 Tháng 4 2021
5. Thiên Cung Thánh Triệu - Bà Anna Nguyễn Thị Nhuần
(Thiên Cung Thánh Triệu)
  „Xin đừng giữ tôi lại. Đức Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với Chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về đời sau, ở Muenchen ngày ...
Được viết ngày 11 Tháng 4 2021
6. Thiên Cung Thánh Triệu - Anh Giuse Trần văn Đích
(Thiên Cung Thánh Triệu)
  „Xin đừng giữ tôi lại. Đức Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với Chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về đời sau, ở Hốc Môn Sàigòn ...
Được viết ngày 08 Tháng 4 2021
7. Thiên Cung Thánh Triệu - Anh Phero Mã Tấn Vinh và Anh Phero Mã Tấn Phú
(Thiên Cung Thánh Triệu)
  „Xin đừng giữ tôi lại. Đức Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với Chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về đời sau, ở Krefeld sau ...
Được viết ngày 06 Tháng 4 2021
8. Thiên Cung Thánh Triệu - Chị Teresa Hồ Kim Phượng
(Thiên Cung Thánh Triệu)
  „Xin đừng giữ tôi lại. Đức Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với Chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về đời sau, ngày 30.03.2021 ...
Được viết ngày 30 Tháng 3 2021
9. Thiên Cung Thánh Triệu - Bà Maria Nguyễn Thị Loan
(Thiên Cung Thánh Triệu)
  „Xin đừng giữ tôi lại. Đức Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với Chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về đời sau, ngày 18.03.2021 ...
Được viết ngày 22 Tháng 3 2021
10. Hình ảnh Thánh Giuse, người phù hộ bảo trợ
(Hành Trình Đức Tin)
... kinh cầu: „Ông Thánh Giuse là Đấng mọi nhà phải cậy nhờ cho được vững vàng“   Cuộc đời con người ai cũng mong muốn sao cho xuông xẻ thuận buồm xuôi gió trong mọi giai đoạn đường đời. Nhưng nỗi vướng trở ...
Được viết ngày 17 Tháng 3 2021
11. Thiên Cung Thánh Triệu - Bà Maria Đỗ Thị Láng
(Thiên Cung Thánh Triệu)
  „Xin đừng giữ tôi lại. Đức Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với Chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về đời sau, ngày 28.02.2021 ...
Được viết ngày 15 Tháng 3 2021
12. Hình ảnh con rắn đồng
(Hành Trình Đức Tin)
... về quê hương cũ từ Aicập, dân chúng Do Thái đã lỗi phạm tội không vâng lời Thiên Chúa, Ngài đã cho rắn xuất hiện tấn công nhả nọc độc cắn họ như hình phạt. Nhưng để chữa lành, Thiên Chúa đã truyền cho ...
Được viết ngày 12 Tháng 3 2021
13. Thánh Giuse, vị thánh thầm lặng
(Hành Trình Đức Tin)
... tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa bằng cách sẵn sàng thi hành những lệnh truyền của Chúa, ngài đã vâng lời Thiên Chúa cách tuyệt đối. Thánh Giuse không những chỉ được ...
Được viết ngày 12 Tháng 3 2021
14. Thiên Cung Thánh Triệu - Ông cụ Phaolô Nguyễn Duy Châu
(Thiên Cung Thánh Triệu)
  „Xin đừng giữ tôi lại. Đức Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với Chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về đời sau, ngày 28.02.2021 ...
Được viết ngày 28 Tháng 2 2021
15. Giữa cơn chao đảo khủng hoảng
(Hành Trình Đức Tin)
... cho Thiên Chúa! Chắc chắn Abraham khi nghe Thiên Chúa nói như vậy, ông cũng đã hoang mang chao đảo đau lòng lo âu nghi nan. Nhưng không biết làm sao hơn, nên cũng vâng nghe làm theo Thiên Chúa nói. Trên ...
Được viết ngày 26 Tháng 2 2021
16. Hình ảnh Thánh Giuse, cha nuôi Chúa Giêsu
(Hành Trình Đức Tin)
... thành nơi những người chọn sống đời sống tận hiến cho Chúa qua ba lời khấn thanh tịnh, khó nghèo và vâng lời theo lời khuyên của Phúc âm.   Xin Thánh Giuse gìn giữ chúc lành cho các người lao động làm ...
Được viết ngày 24 Tháng 2 2021
17. Thiên Cung Thánh Triệu - Bà Anna Trương thị Bê
(Thiên Cung Thánh Triệu)
  „Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với Chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về đời sau, ngày 04.02.2021 ...
Được viết ngày 22 Tháng 2 2021
18. Hình ảnh chiếc cầu vồng trên bầu trời
(Hành Trình Đức Tin)
... nghiên cứu dựa trên phương pháp vật lý khoa học của nhà bác học Newton đã xác định ra bẩy mầu của hình cầu vồng: đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, mầu xanh da trời đậm (Indigo) và tím. Ngày ...
Được viết ngày 19 Tháng 2 2021
19. Thiên Cung Thánh Triệu - Maria Nguyễn thị Hạnh
(Thiên Cung Thánh Triệu)
  „Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với Chủ của tôi.“ (St 24, 56)   Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về đời sau, ngày 17.02.2021, ...
Được viết ngày 18 Tháng 2 2021
20. Thiên Cung Thánh Triệu - Ông Lương Xuân Cương
(Thiên Cung Thánh Triệu)
  „Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với Chủ của tôi.“ (St 24, 56) Đấng tạo Hóa càn khôn đã gọi trở về đời sau, ngày 12.02.2021, ...
Được viết ngày 15 Tháng 2 2021
21. Thiên Cung Thánh Triệu - Ông cụ Ngô Ngọc Châu
(Thiên Cung Thánh Triệu)
  „Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với Chủ của tôi.“ (St 24, 56)   Đấng Tạo Hóa càn khôn đã gọi trở về đời sau, ngày 09.02.2021, ...
Được viết ngày 10 Tháng 2 2021
22. Hình ảnh con trâu trong đời sống
(Hành Trình Đức Tin)
... làn lông thưa thớt – ít có con trâu nào da mầu trắng hay vàng - Trâu có thân hình cao to lớn cân nặng hàng trăm kílô, đôi mắt to lớn, da dầy rắn chắc, có đuôi dài ngoe nguẩy đuổi ruồi muỗi côn trùng, đầu ...
Được viết ngày 07 Tháng 2 2021
23. Trong cơn sốt rét
(Hành Trình Đức Tin)
... Buch der Evangelien, tr. 42.) Ba Vua đã nhận ra nơi hài nhi Giêsu, sau này khi lớn lên không chỉ là một vị Thánh, một Vua mà còn là một „thầy thuốc“ chữa bệnh tâm linh tinh thần cho con người. Nên họ ...
Được viết ngày 05 Tháng 2 2021
24. Thiên Cung Thánh Triệu - Bà Maria Nguyễn thị An Vui
(Thiên Cung Thánh Triệu)
„Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với Chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với ...
Được viết ngày 04 Tháng 2 2021
25. Dâng Hiến
(Hành Trình Đức Tin)
... khiêm nhường, kín đáo chấp nhận như trước đó Đức Mẹ đã từng nói „xin vâng“. Dâng hiến ở đây được hiểu là người dưới dâng tặng người trên. Sự dâng tặng của người dưới là sự ...
Được viết ngày 01 Tháng 2 2021
26. Gặp gỡ trong đời sống
(Hành Trình Đức Tin)
... cầu mong sao cho nó càng mau càng tốt biến mất khỏi đi vào dĩ vãng. Thực trạng đó nói lên cuộc gặp gỡ này là thử thách thế kỷ qúa lớn lao sâu rộng. Và vì thế nhân loại đã cùng đang đi tìm phương thế hữu ...
Được viết ngày 29 Tháng 1 2021
27. Thiên Cung Thánh Triệu - Ông Giuse Đỗ Quang Oanh
(Thiên Cung Thánh Triệu)
  „Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với Chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời ...
Được viết ngày 23 Tháng 1 2021
28. Trong cơn thử thách
(Hành Trình Đức Tin)
... nan. Có những người tâm trí tinh thần không còn vững vàng tỉnh táo như trước nữa. Vì phải sống trong lockdown giới hạn lâu ngày ở nhà không có không khí sinh hoạt giao tiếp xã hội giữa con người với ...
Được viết ngày 21 Tháng 1 2021
29. Xin Thiên Chúa chúc lành cho trần gian
(Hành Trình Đức Tin)
Năm 2020 sắp kết thúc, khi vòng chu kỳ 12 tháng, 365 ngày của năm 2020 đi vào lịch sử dĩ vãng lúc 0.00 giờ đêm ngày 31. Tháng Mười Hai sang ngày mới 01.01.2021. Mỗi người, mỗi dân tộc đất nước có tầm ...
Được viết ngày 29 Tháng 12 2020
30. Gia đình trường học cho đời sống làm người.
(Giáng Sinh)
... về nhiều khía cạnh. Con cái của cha mẹ và cha mẹ của con cái luôn gắn bó với nhau suốt cả đời sống, cho dù có ai đã qúa vãng thành người thiên cổ ra đi trước. Họ vẫn hằng gắn bó nhớ nhung nhau, với lòng ...
Được viết ngày 26 Tháng 12 2020
31. Tâm tình mừng lễ Chúa giáng sinh 2020 và năm mới Dương lịch 2021
(Các Thông Tin Khác)
... ăn mặc!“ các Cộng đoàn trong Giáo đoàn Đức Mẹ Lavang Koeln-Aachen chúng ta đã cùng chia sẻ với những nạn nhân lũ lụt bên quê nhà Việt Nam chút qùa tặng: 19.100,00 Euro (mười chín ngàn một trăm Euro) Xin ...
Được viết ngày 23 Tháng 12 2020
32. Sinh ra trong hang động nơi lòng đất
(Giáng Sinh)
... aus dem Lukas- und Matthaeusevangelium, tr. 52).

Và xưa nay bên Giáo hội Công giáo Roma thường hiểu làm hang đá Chúa Giêsu giáng sinh với máng cỏ là nôi giường hài nhi Giêsu nằm khi mở mắt chào đời, như ...
Được viết ngày 23 Tháng 12 2020
33. Dấu vết Thánh Gioan tiền hô.
(Hành Trình Đức Tin)
... dấu vết Thánh Gioan Tiền hô ngày xưa lui vào sống cảnh tĩnh mịch lắng nghe tiếng nói của Trời cao âm thầm vang trong tâm hồn. Thức ăn thú rừng hoang dã Thánh Gioan tiền hô vào sống trong hoang dã sa ...
Được viết ngày 06 Tháng 12 2020
34. Lễ Hiển Linh
(Bài Đọc)
... nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu tự xứ Mađian và Epha; tất cả những ai từ Saba đi tới, đem theo vàng và nhũ hương, và họ sẽ ...
Được viết ngày 05 Tháng 12 2020
35. Niên lịch phụng vụ chu kỳ năm B.
(Hành Trình Đức Tin)
... có cây cột trụ cao, trên đó có tượng con sư tử mầu vàng có đôi cánh là hình ảnh biểu tượng cho Thánh Marco thánh sử phúc âm Chúa Giêsu. 
Ở bên trong đền thờ Thánh Phero bên Vatican, nơi vị trí bàn thờ ...
Được viết ngày 28 Tháng 11 2020
36. Thiên Cung Thánh Triệu - Bà Maria Đỗ Thị Hoa
(Thiên Cung Thánh Triệu)
  „Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương ...
Được viết ngày 14 Tháng 11 2020
37. Thiên Cung Thánh Triệu - Ông Võ Hiếu Liêm
(Thiên Cung Thánh Triệu)
... lại được.“ (Kh 3,8) Nhục thể ly trần lưu cát bụi, Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung. Xin thành kính phân ưu cùng qúy gia đình tang quyến. Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long Giáo Đoàn Đức Mẹ Lavang Koeln-Aachen ...
Được viết ngày 10 Tháng 11 2020
38. Thiên Cung Thánh Triệu - Bà Nguyễn Thị Bích
(Thiên Cung Thánh Triệu)
„Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên ...
Được viết ngày 29 Tháng 10 2020
39. Cùng trong chiếc thuyền đời sống
(Hành Trình Đức Tin)
... cảnh tang thương cần được trợ giúp. Những lúc như thế, câu hỏi tiếng nói thiêng liêng “Ta sẽ sai ai đây?” vang lên trong thâm tâm, hay cũng là câu hỏi mời gọi của những vị hữu trách đặt ra. Và luôn có ...
Được viết ngày 23 Tháng 10 2020
40. Cứu trợ nạn lũ lụt bên Việt Nam
(Các Thông Tin Khác)
...  Tháng Mười Một đang tới là tháng tưởng nhớ cầu nguyện cho những người thân yêu đã ra đi về đời sau. Nhớ tới họ với lòng biết ơn trong buồn thương nghẹn ngào. Nhưng chúng ta cũng nhớ đến lời họ còn văng ...
Được viết ngày 22 Tháng 10 2020
41. Thiên Cung Thánh Triệu - Ông Giuse Trần Văn Ngữ
(Thiên Cung Thánh Triệu)
„Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với ...
Được viết ngày 20 Tháng 10 2020
42. Thiên Cung Thánh Triệu - Ông Giuse Đoàn văn Đồng
(Thiên Cung Thánh Triệu)
„Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với ...
Được viết ngày 13 Tháng 10 2020
43. Vi trùng Corona, một „Mane thecel fares - Mene mene tekel u-parsin (מנא ,מנא, תקל, ופרסין)“?
(Hành Trình Đức Tin)
Sách Kinh thánh của Tiên tri Daniel (Sách Daniel 5, 1- 30) thuật lại bữa yến tiệc của nhà Vua Belsazar cùng với các quan đại thần. Trong bữa tiệc nhà Vua mang những chén bằng vàng bạc, mà Vua cha Nebukanezar ...
Được viết ngày 09 Tháng 10 2020
44. Thánh Phanxico, vị thánh sống hòa mình với thiên nhiên
(Hành Trình Đức Tin)
... Damiano, đã được nghe tiếng Chúa nói khi Phanxico đến gần chiêm ngắm thập gía Chúa Giêsu làm theo mô hình Byzantin: „Con yêu qúi, con hãy xây sửa sang ngôi nhà cho ta đang bị hư hại.“. Phanxico đã vâng ...
Được viết ngày 02 Tháng 10 2020
45. Thiên Cung Thánh Triệu - Ông Giuse Lầu A Sáng
(Thiên Cung Thánh Triệu)
... cửa không ai có thể đóng lại được.“ (Kh 3,8) Nhục thể ly trần lưu cát bụi, Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung. Xin thành kính phân ưu cùng qúy gia đình tang quyến. Giáo Đoàn Đức Mẹ Lavang Koeln-Aachen ...
Được viết ngày 01 Tháng 10 2020
46. Quis ut Deus - Ai bằng Thiên Chúa
(Hành Trình Đức Tin)
... “Vâng, tôi chỉ buông Ông ra, trước khi Ông chúc phúc lành cho tôi!“. (Sáng Thế 32,24-29). Khi dân Do Thái đi trở về quê hương Thiên Chúa hứa ban từ miền đất nô lệ bên Aicập, Thiên sứ của Thiên Chúa đi ...
Được viết ngày 28 Tháng 9 2020
47. Chúc mừng kỷ niệm 350 năm Dòng Mến Thánh Gía.
(Hành Trình Đức Tin)
... thập giá: „Người hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.“ (Philipphe 2,8) Thập gía là hình ảnh dấu chỉ ơn cứu rỗi của người tín hữu Chúa Giêsu Kitô. Chiều thẳng đứng ...
Được viết ngày 25 Tháng 9 2020
48. Thiên Cung Thánh Triệu Nhớ về cha cố Phero Nguyễn trọng Qúi
(Hành Trình Đức Tin)
... dài trên trần gian, Thiên Chúa gọi tôi trở về với Ngài. Tôi sẵn sàng xin vâng nghe tiếng Chúa gọi, và „Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về ...
Được viết ngày 12 Tháng 9 2020
49. Giáo Đoàn Đức Mẹ La <span class="highlight">Vang</span>
(Chuyên mục)
Được viết ngày 01 Tháng 4 2011

Thiên nhiên là ông thầy câm điếc của ta.
_____ _____

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com

Today 48

Yesterday 130

Week 178

Month 4542

All 36302

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions