* Chúa nhật phục sinh, 01.04.
  - 14.00 giờ Bí tích giải tội
  - 15.00 giờ thánh lễ mừng Chúa phục sinh
     Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf
     Sau thánh lễ mừng lễ chung ở nhà hội

* Thứ hai phục sinh, 02.04.
  - 15.00 giờ thánh lễ mừng Chúa phục sinh
     Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

* Chúa nhật lòng Chúa thương xót, 08.04.
   - 10. 00 giờ kính lòng Chúa thương xót
   - 10.45 giờ thánh lễ
      St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
  - 17.00 giờ kính lòng Chúa thương xót – Thánh lễ
     St. Gerhard, Altestr.5, Troisdorf

* Thứ bẩy, 14.04. chúa nhật 3. phục sinh
   - 15.00 giờ thánh lễ
      St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

* Chúa nhật 3. phục sinh, 15.04.
   - 15.00 giờ thánh lễ
      Hlg. Papst Johannes 23., Kopenhagenerstr. 5, Köln

* Thứ bẩy, 21.04. chúa nhật 4. phục sinh
  - 16.00 giờ thánh lễ
    St. Barbara, Roncallistr. 5, Erftstadt

* Chúa nhật 4. phục sinh, 22.04.
   - 15.00 giờ thánh lễ
     St. Ulrich, An-St. Ulrich, 5, Viersen

* Thứ bẩy, 28.04. Lễ giỗ

* Chúa nhật 5. phục sinh, 29.04.
  - 11.00 giờ thánh lễ
     St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
 -  15.00 giờ thánh lễ
    St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

Một bông hoa cho người khi sống giá trị hơn một vòng hoa cho người khi chết.

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com