* Chúa nhật phục sinh, 01.04.
  - 14.00 giờ Bí tích giải tội
  - 15.00 giờ thánh lễ mừng Chúa phục sinh
     Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf
     Sau thánh lễ mừng lễ chung ở nhà hội

* Thứ hai phục sinh, 02.04.
  - 15.00 giờ thánh lễ mừng Chúa phục sinh
     Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

* Chúa nhật lòng Chúa thương xót, 08.04.
   - 10. 00 giờ kính lòng Chúa thương xót
   - 10.45 giờ thánh lễ
      St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
  - 17.00 giờ kính lòng Chúa thương xót – Thánh lễ
     St. Gerhard, Altestr.5, Troisdorf

* Thứ bẩy, 14.04. chúa nhật 3. phục sinh
   - 15.00 giờ thánh lễ
      St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

* Chúa nhật 3. phục sinh, 15.04.
   - 15.00 giờ thánh lễ
      Hlg. Papst Johannes 23., Kopenhagenerstr. 5, Köln

* Thứ bẩy, 21.04. chúa nhật 4. phục sinh
  - 16.00 giờ thánh lễ
    St. Barbara, Roncallistr. 5, Erftstadt

* Chúa nhật 4. phục sinh, 22.04.
   - 15.00 giờ thánh lễ
     St. Ulrich, An-St. Ulrich, 5, Viersen

* Thứ bẩy, 28.04. Lễ giỗ

* Chúa nhật 5. phục sinh, 29.04.
  - 11.00 giờ thánh lễ
     St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
 -  15.00 giờ thánh lễ
    St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

Dù là cỏ dại, nhiều loại cũng có hoa.

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com