* Thứ bẩy, 02.12. Chúa nhật 1. mùa Vọng
   CD Aachen mừng lễ bổn mạng Thánh Phanxico Xavie
   15.00 giờ thánh lễ
   St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

* Chúa nhật 1. mùa Vọng. 03.12.
   - 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
     10.45 giờ  thánh lễ
     St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld
  - 15.00 giờ thánh lễ CD Viersen
     St. Ulrich, An St. Ulrich 5, Viersen

* Thứ sáu, 08.12. lễ Đức mẹ vô nhiễm nguyên tội

* Thứ bảy, 09.12. chúa nhật 2. mùa Vọng
   15.30 giờ Bí tích hòa giải
   16.00 giờ CD Erftstadt
   St. Barbara, Roncallistr. 5, Erftstadt

* Chúa nhật 2. mùa Vọng, 10.12.
  - 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
    10.45 giờ thánh lễ - St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
  - 14.00 giờ Bí tích hòa giải
    15.00 thánh lễ
     Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf    

* Thứ bẩy, 16.12. chúa nhật 3. mùa Vọng
    15.00 giờ Bí tích hòa giải
    16.00 giờ thánh lễ CD Troisdorf
     Maria Himmelfahrt, Niederkasselstr. 6-8, Troisdorf

* Chúa nhật 3. mùa Vọng, 17.12.
   11.00 giờ thánh lễ
   St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

* Thứ bẩy, 23.12. chúa nhật 4. mùa Vọng
   14.30 Bí btích hòa giải
   15.00 giờ thánh lễ
   Hlg. Papst Johannes 23., Kopenhagenerstr. 5, Köln

* Chúa nhật, 24.12. đêm thánh vô cùng, lễ Giáo đoàn
   16.00 giờ bí tích giải tội
   17.00 giờ thánh lễ vọng mừng Chúa giáng sinh
   St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld

* Thứ hai, 25.12. lễ mừng Chúa giáng sinh, lễ chung
   Giáo đoàn, lễ trọng
   14.30 giờ Bí tích hòa giải
   15.30 giờ Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh
   Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

* Thứ ba, 26.12. lễ Chúa giáng sinh
   14.00 giờ Bí tích hòa giải
   15.00 giờ thánh lễ
   Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

* Thứ bẩy, 30.12. lễ gia đình Thánh gia thất
   14.30 giờ Bí tích hòa giải
   15.00 giờ Thánh lễ CD Wuppertal
   St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

* Chúa nhật, 31.12. lễ gia đình Thánh gia thất
   Ngày cuối năm dương lịch 2017
   16.00 giờ thánh lễ tạ ơn
   St. Barbara, Roncallistr. 5, Erftstadt

Niềm hy vọng là cây hoa non. Bao giờ cây trổ bông thì chưa biết. Nhưng nhiệm vụ mỗi ngày là phải tưới nước cho cây

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com