Xuan Banner

1. Con đường khám phá

Người truyền giáo đi trên con đường khám phá, sẽ chú trọng đến việc khám phá sự hiện diện của Chúa giữa nhân loại hôm nay nói chung và trong những nơi, những người ngoài Công giáo nói riêng.
Người truyền giáo quan niệm rằng: Lịch sử nhân loại không phải chỉ gồm lịch sử Hội Thánh. Lịch sử nhân loại vẫn được Chúa hướng dẫn theo chiều hướng không ngừng tiến hóa.
Phần lịch sử nhân loại ngoài Hội Thánh là rất bao la. Trong phần bao la ấy có vô vàn người tốt việc tốt. Số người tốt việc tốt ấy đã và đang góp phần to lớn vào việc cứu độ con người khỏi đói khát, bệnh tật, lạc hậu, dốt nát, chia rẽ, chiến tranh và nhiều sự dữ phần hồn phần xác.
Đó là những dấu chỉ báo hiệu sự hiện diện và hoạt động của Chúa giữa lịch sử nhân loại nói chung và giữa lương dân nói riêng.

2. Con đường khẳng định

Người truyền giáo đi trên con đường khẳng định sẽ quan tâm đến việc khẳng định đức tin của mình. Qua việc giữ các luật đạo, tổ chức các lễ lạy, xây cất chỉnh trang nhà thờ, thiết lập cơ chế đạo, họ muốn diễn tả và tuyên xưng đức tin của họ là gì, họ tin vào ai. Sự khẳng định của họ, qua các diễn tả bề ngoài, có sức đánh thức lương tâm những người dửng dưng, sợ sệt, đồng thời nói lên niềm tin hân hoan và hy vọng của kẻ tin Đức Kitô.

3. Con đường làm chứng

Trên con đường này, người truyền giáo không đặt nặng việc giảng dạy giáo lý, cũng không quan tâm đến việc trả lời những thách thức dị nghị, thắc mắc.
Điều họ quan tâm nhất đó là làm chứng cho các chân lý Phúc âm bằng chính đời sống của họ.
Làm sao để những người ngoài Công giáo tín nhiệm vào Hội Thánh.
Làm sao để chính người truyền giáo được lương dân tín nhiệm. Làm sao để các người không có đức tin ít ra tin rằng người truyền giáo là người có thể tin được. Đó là những thao thức sơ đẳng nhất của người truyền giáo đi trên con đường làm chứng.

4. Con đường đối thoại

Trên con đường này, người truyền giáo không coi mình có bổn phận truyền đạt hay thuyết phục, nhưng có bổn phận chia sẻ những băn khoăn khắc khoải của đồng bào mình, của thế hệ mình, và qua trao đổi, họ sẽ cùng với bao người khác xây dựng chặng đường hiện tại của lịch sử dân tộc mình, thế hệ mình.
Đi trên con đường đối thoại, người truyền giáo sẽ chăm chú theo dõi các vấn đề của nhân loại hôm nay nói chung, và của mảnh đất hoạt động của mình nói riêng.

5. Con đường đổi mới

Trên con đường này, người truyền giáo coi việc đổi mới con người, cuộc sống là ưu tiên hàng đầu của hoạt động truyền giáo.
Dù muốn đổi mới, dù không muốn đổi mới, người truyền giáo đang chứng kiến một sự thực càng ngày càng hiện lên rõ nét, đó là con người thời nay đánh giá một tôn giáo, một chủ thuyết, một người hoạt động chính trị theo tiêu chuẩn đổi mới. Ai đổi mới được con người, cuộc sống xã hội theo hướng đi lên, sẽ được tín nhiệm. Thứ đổi mới bằng tuyên ngôn và hứa hẹn suông đã mất hiệu lực lôi cuốn. Trái lại, một sự đổi mới, tuy âm thầm, nhưng hữu hiệu đang trở thành một sức mạnh tâm lý xã hội đầy hấp dẫn.“

Gm. GB. Bùi Tuần

 

Dù là cỏ dại, nhiều loại cũng có hoa.

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com