BÀI ÐỌC I
Ds, 6:22-27
Bài trích sách Dân Số.

ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê:"Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng: Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này:

"Nguyện ĐỨC CHÚA chúc lành và gìn giữ anh (em)!

Nguyện ĐỨC CHÚA tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em)!

Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em)!

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA :

Đáp : Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng tôi.

- Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng tôi., xin chiếu giãi trên chúng tôi ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ.

- Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu.

- Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài ! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng tôi, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài.

 

BÀI ÐỌC II
Gl 4: 4-7

Bài trích thư Ga-lát.

Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: "Áp-ba, Cha ơi! " Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia.. - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con.. - Alleluia.

 

PHÚC ÂM
Lc, 2: 16-21

Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca.

Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Ðó là lời Chúa.

Dù thế giới chưa là một vườn hoa, nhưng bạn vẫn có thể trồng một ít hoa đẹp trứơc cửa nhà bạn.

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com