Trại Hè Thiếu Nhi
từ ngày 11.07. đến 15.07.2005

GIÁO ĐÒAN LIÊN GIÁO PHẬN KÖLN - AACHEN
BAN THIẾU NHI

Thưa Quí Vị Phụ Huynh,

như thông báo Cha Linh Hướng đã đưa ra ,Giáo Đoàn Liên giáo phận Köln -Aachen sẽ tổ chức cho các em thiếu nhi Công Giáo VN đang sinh sống tại hai Điạ Phận Köln và Aachen một Trại Hè từ ngaỳ 11-15.7.2005 tại làng Birgelen gần biên giớI Hoà Lan và cách Krefeld khoảng 20 Km.

Để việc tổ chức trại được tiến hành tốt đẹp , thay mặt ban Huynh trưởng phụ trách trại, tôi xin gởI đến Quí vị Phụ Huynh ít Thông tin sau đây:

1.- Đìều Kiện tham dự : tất cả các em Thiếu Nhi Việt Nam từ 6 đến 15 tuổi đều được tham dự Trại hè naỳ. Những em trên 15 tuổI nếu muốn tham dự trại xin ghi danh vơí tính cách Huynh Trưởng phụtrách trong các SH Trại ( và phải làm việc như các Huynh trưởng khác )

2.- Thời Gian và thủ tục Ghi Danh : rút những Kinh nghiệm từ các Trại khác, lần naỳ các em sẽ phải ghi danh bằng phiếu ghi danh (schriftlich) , kính xin qúi vị phụ huynh điền vào phiếu ghi danh và gơỉ về cho ban Huynh Trưởng theo các Điạ chỉ sau đây :

 

 

 

3.- Hạn chót nhận phiếu Ghi danh là ngaỳ 30.5.2005. Lệ phí 30 Euro mỗi trại Sinh .Vì số Trại Sinh giới hạn 80 Em, Chúng tôi chỉ nhận các em ghi danh bằng phiếu tham dự trại thôi. Riêng phiếu ghi danh tham dự trại vơí tính cách Huynh trưởng xin gơỉ về đ/c anh Buì H.Tuấn.

4.- Sinh Hoạt trại : Trại hè đươc tổ chức với mục đích tạo cho các em có những ngaỳ hè vui chơi thoải mái đồng thời đưa các em càng ngày càng tơí gần Chúa hơn bằng phương pháp cuả PT Thiếu Nhi Thánh Thể. ( Thiếu Nhi thánh Thể là một Phong Trào Công Giáo Tiến Hành nhằm mục đích làm cho các trẻ em thiếu nhi Công Giáo yêu mến Chuá Giêsu Thánh Thể, bằng những phương pháp vưà chơi vưà học.) Chính vì vậy ban Huynh Trưởng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tạo cho các em có những ngaỳ vui khó quên dồng thơì sau khi ra về lòng yêu mến , Chuá Giêsu trong các em sẽ tăng thêm nưã.

Mong tờ Thông tin ngắn nguỉ naỳ sẽ giúp cho việc tổ chức trại được tốt đẹp , Xin kính chúc quí vị một muà Chay đằy Thánh Thiện.

TM Ban Huynh Trưởng Thiếu Nhi
Buì Hữu Tuấn .

 

Anh Đàm Mạnh Anh
Dreher Str.199
40625 Düsseldorf
Anh Hồ Đình Thuận
Kornblumenweg 25
47839 Krefeld
Anh Buì Hữu Tuấn
Garschager Str. 5c
42899 Remscheid

Nội Qui Trại Hi Vọng 2

1- Trại Sinh không được phép tự ý rờì khoỉ trại một mình.
2- Trại sinh phải giữ gìn Cây cối đồ dùng và Vệ sinh chung quanh trại.
3 -Trại Sinh phải Tham Gia các Sinh hoạt trong trại. Và phải giữ đúng các giờ nghỉ ngơi.
4 -Trại sinh phải giữ đúng Tinh thần cuả Thiếu Nhi Thiên Chuá Giáo biết Kính mến Chuá và yêu thương người. Luôn vui vẻ và hoà nhã vơí mọi người.
5- Trại sinh vâng lời Phụ Huynh và Huynh Trưởng phụ trách Trại.
6- Trại sinh sẽ được gơỉ về nhà sau hai lần cảnh cáo nếu Vi Phạm Nội qui Trại.