TĨNH TÂM LINH THAO NĂM 2006 TẠI ÐỨC.

A:- KHÓA TĨNH TÂM DO LM. ELIZALDE PHẠM CÔNG THÀNH SJ.
(người Tây Ban Nha từ Roma đến hướng dẫn)

Thời gian : Từ 16 giờ chiều ngày Thứ Năm 30.03.2006 đến 15 giờ Chúa Nhật 02.04.2006.
Địa điểm nhà tĩnh tâm : Geistliche Zentrum Calvarienberg – Kalvarienbergstr. 50, 53474
Bad Neuenahr- Ahrweiler, Ðt : 02641-3830
Lệ phí : 130 Euro
Ghi tên : ÔB. Trương Xuân Sao, Gustavsburgerstr. 23, 65462 Ginsheim, Ðt : 06144-3950

B.- KHÓA TĨNH TÂM DO LM. NGUYỄN NGỌC THẾ SJ. hướng dẫn :

Thời gian : Từ 08 đến 11.05.2006
Ðịa điểm : Edith-Stein Exerzitienhaus – Bergstr. 26, 53721 Siegburg
Lệ phí : 145 Euro
Ghi tên : tại Lm. Phêrô Nguyễn Trọng Qúy, Glockenstr. 7, 44623 Herne, Ðt: 02323 50891
Sr., Theresia Vũ Thị Phượng, Bonner Talweg 4-6, 53113 Bonn, Ðt : 0228 223528

C.- CÁC KHOÁ TĨNH TÂM LINH THAO TRONG CỘNG ĐỒNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM THUỘC GIÁO PHẬN MÜNSTER & OSNABRÜCK do Lm. NGUYỄN TRỌNG TƯỚC SJ. (tức nhà văn Nguyễn Tầm Thường) từ Hoa Kỳ hướng dẫn :

1. Linh thao hôn nhân gia đình I (cho cha mẹ/vợ chồng tham dự lần đầu).
Thời gian : Từ 09 đến 12.03.2006 tại Norden - Lệ phí : 70 Euro/người.
Liên lạc : Ô. VŨ VĂN HỢP, Schulstr. 37 , 26506 Norden, Đt. : 04931.14075.

2. Linh thao giới trẻ
Thời gian : Từ 16 đến 19.03.2006 tại Norden - Lệ phí : 60 Euro/người
Liên lạc : Anh Tạ Anh Dũng, Sciopio-Nellerstr.6, 26506 Norden, Email : taanhdung@web.de
hoặc Đt. 0179.1273494.

3. Linh thao hôn nhân gia đình II (cho những cha mẹ/vợ chồng đã tham dự một lần)
Thời gian : Từ 23 đến 26.03.2006 tại Neuenkirchen (48485) - Lệ phí : 90 Euro/người.
Liên lạc : Lm. Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD, Missionshaus St. Arnnol, Emsdettenerstr.242,
48485 Neuenkirchen, Ðt : 05973 40255.

Vì số chỗ có hạn nên sẽ ưu tiên cho những người ghi tên trước, xin tất cả Ông bà anh chị em thu xếp ghi tên sớm.
Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc qua các số điện thoại trên hoặc điện thoại số 06144 3950

Trân trọng thông báo kính mời tham dự.
TM. Ban Phối Hợp Tổ Chức
ÔB. Trương Xuân Sao


Thông báo của văn phòng mục vụ