Thông báo
1. Lễ mừng kính các Thánh tử đạo Việt Nam
Chúa nhật, 17.09.2016, lúc 14.00 giờ, Giáo đoàn chúng ta sẽ mừng lễ kính các Thánh tử đạo Việt nam ở Căn phòng lưu niệm kỷ vật của đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, Graseggerstr. 105, 50737 Köln.
Dịp này cũng là lễ giỗ 15 năm đức Hồng Y Phanxico qua đời.
Xin kính mời mọi người trong Giáo đoàn cùng đến tham dự.

2. Dom Wallfahrt 23.09.2017
Mục vụ ngoại kiều tổ chức ngày hành hương kính viếng Xương Thánh BaVua ở nhà thờ chính tòa Kölner Dom ngày thứ bảy 23.09.2017 từ 15.00 giờ. Lúc 17.00 giờ có thánh lễ đại trào do Đức Hồng Y Wölki,Tổng giám mục Köln, chủ tế.
Xin kêu gọi và kính mời mọi người trong Giáo đoàn cùng tham dự ngày hành hành hương Dom Wallfahrt.

Giáo Đoàn Đức mẹ Lavang Köln Aachen