Thông tin của Ban Thanh Thiếu Niên

Được sự kêu gọi và hổ trợ của cha Linh Hướng Nguyễn Ngọc Long, và Ban chấp hành Liên Giáo đoàn ( BCHLGĐ) nên nhóm sinh hoạt cho Thanh thiếu Niên (TTN ) Giáo Đoàn được thành hình trở lại, và hiện nay đang được bốn ( 4 ) anh chị chung tay tổ chức, hướng dẫn với những kế hoạch ngắn hạn trong năm 2010 & 2011 và dài hạn trong 3 năm tới để hướng tới mục đích cho các em TTN trong Giáo đoàn biết được, và sống như người „Công Giáo Việt Nam“, do vậy gồm có hai (2 ) phần chính yếu :
* Công giáo : cho các em nhận biết và khẳng định mình là nguời Công giáo để cũng cố Đức tin và sống đạo thật tốt trong hoàn cảnh thách đố hiện nay.
* Người Việt Nam : qua đó nếu có điều kiện bổ túc thêm cho các em thêm về văn hóa, đạo đức, ngôn ngữ và những hiểu biết về dân tộc, cội nguồn Việt Nam .

Hiện nay trong kế hoạch tổ chức sẽ cố gắng huấn luyện , đào tạo cho các em TTN tuổi từ 18 đến 25 để trở thành những Huynh Trưởng trong tương lai, qua đó các em sẽ dẫn dắt tiếp tục TTN, giới trẻ và các Thiếu nhi của Liên Giáo Đoàn trong tương lai. Với danh sách sơ khởi gồm 25 em đã đăng ký, hy vọng sẽ có thêm nhiều TTN của các CĐ gia nhập tiếp tục.

Hàng năm sẽ cố gắng tổ chức những:
- buổi huấn luyện Huynh trưởng, hoặc gửi các em theo nhóm nhỏ đến những khóa huấn
luyện HT ở những cộng đoàn bạn (vd.: CĐ cha Hạnh, CĐ cha Thủy, cha Dũng,… ) và
những tổ chức của người Đức ( vd.: dòng DonBosco, Fokolar Solingen,… )
- buổi sinh hoạt riêng với nhóm Huynh trưởng ( vd.: workshop café, picnic,..), chung với tất
cả TTN của Giáo Đoàn ( vd.: nướng thịt , hát Thánh ca,… ).
- buổi tĩnh tâm Thanh niên.
- trại hè TTN

Từ những hoạt động trên để có được những kết quả mong muốn sơ khởi, ban sinh hoạt TTN cũng rất cần đến sự hổ trợ và giúp đỡ của tất cả mọi người, kể cả toà Giám mục Köln & Aachen, BCHGĐ, BCH các CĐ, các phụ huynh cùng những Thiện nguyện viên về các mặt:

* Tinh thần : ủng hộ, khuyến khích các con em trong CĐ, trong gia đình của CĐ tham gia
* Hành động : qua đóng góp, giúp đỡ tiện nghi, ý kiến, đưa đón các con em,…
* Tài chính : các con em chúng ta còn trong tuổi học sinh, sinh viên nên đây là vấn đề rất cần thiết quan tâm, và mọi hoạt động của đoàn thể đều cần có quỹ để chi thu và giúp đỡ các em thêm nhiều nhiệt tình để tham gia sinh hoạt, do vậy cần sự giúp đỡ tận tình và kịp thời của BCHGĐ, BCH các CĐ, tất cả các gia đình, các Mạnh thường quân,…

các chương trình đã hoạch định đến Trung thu 2011 gồm có:

Samstag 04.12.2010 Weihnachtsfeier(Wichteln) für Gruppenleiter ab 15 Uhr
mit Übernachtung am Sonntag gibt Messe bei Cha Long (Nikolaustag)
Treffpunkt Gemeindehaus Roßstr.

19.11.2010 bis 21.11.2010 Huấn Luyện Huynh Trưởng ở Troisdorf
Gruppenleiter-Ausbildungskurse Wo exakt? Ist noch nicht bekannt. Wir werden die Mitteilung bekommen.

Samstag 05.02.2011 Neujahrfest VN in St. Augustin (Lễ TẾT Giáo Đoàn)
Wunsch cua Cha Long: Khiêng kiệu trong nhà thờ. Und die Jugendliche sind einverstanden.

11.06.2011 bis 13.06.2011 Dai Hoi Cong Giao Aschaffenburg
wir werden versuchen mit anderen Jugendlichen einen Platz zu finden, um gemeinsam zu zelten.

23.07.2011 bis 28.07.2011 Zeltlager - Trại Hè
Ort : Kinder-Jugendcamp
Handgrenzenweg 200, 45739 Oer-Erkenschwick
www.kinder-jugendcamp.de

das Thema für die Woche lautet "BAU DEINEN HIMMEL"
übersetzt: „Kiến Tạo nước trời“.
Aufnahme nach Alter v. 6 bis 10 in Ấu Gruppe
Aufnahme nach Alter v.11 bis 17 Thiếu Nhi & Thanh Thiếu Niên

Vor dem Sommerlager wird noch ein Termin 2011 für
Gruppenleiter Ausbildungskurs v. Freitag bis Sonntag stattfinden.

15.08.2011 bis 21.08.2011 Weltjugendtag in Spanien
Wer mit kommen will, kann oder soll jetzt langsam sparen.
Vom Bistum Köln werden wir die Unterstützung als Anteilbeitrag für die Reise bekommen.
Aber wieviel wissen wir noch nicht.

Sonntag 11.09.2011 Tet Trung Thu (Laternefest)