Thông báo về Đại Hội Công Giáo

Năm nay Đại Hội Công Giáo sẽ được tổ chức từ ngày thứ bảy 22. đến ngày thứ hai 24. 05.2010 ở Aschaffenburg như mọi năm.với chủ đề:

ĐẾN VỚI MUÔN DÂN
được tổ chức từ ngày 22-05-2010 đến ngày 24-05-2010 tại:
Unterfrankenhalle &Berufschule
Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg

Dịp Đại Hội Công giáo có Đức Cha giáo phận Bắc Ninh đến chủ tọa giảng thuyết, cùng nhiều cha khách từ nhiều nơi đến, nên là cơ hội thuận tiện cho những ai muốn lãnh nhận Bí tích Hòa giải.

Xin mọi người cùng đi tham dự, và ghi tên nơi Cộng đoàn trưởng.

Như mọi năm ai muốn đi xe buýt chung xin liên lạc sớm với Anh Hồ Đông 02166-6781584 để kịp thuê xe buýt. Gía khoảng 29,€ mỗi người.

-Hauptbahnhof Mönchengladbach um 09.00 Uhr
-Hauptbahnhof Krefeld um 09.30 Uhr
-Nhà thờ Wersten Düsseldorf um 10.30 Uhr
-Hauptbahnhof Köln um 11.30 Uhr
-Hauptbahnhof Troisdorf um 12.15 Uhr

Giáo đoàn liên giáo phận Köln-Aachen