Trại Hè Thiếu Nhi
VỀ NGUỒN

GIÁO ĐÒAN LIÊN GIÁO PHẬN KÖLN - AACHEN
BAN THIẾU NHI

THỜI GIAN : Từ 10 giờ 00 sáng ngày 26.06.2006 đến 12 giờ 00 ngày 30.06.2006

ĐỊA ĐIỂM : Jugendzeltplatz DPSG Wegberg.

BAN ĐIỀU HÀNH TRẠI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Trại trưởng :

LM.
Dom. Nyuyễn Ngọc Long

Trại phó :

- Anh Đàm Mạnh anh
- Anh Hồ Đình Thuận
- Anh Bùi Hữu Tuấn

   

Ngành Ấu :

- Cô Nguyễn Thanh Nhàn
- Cô Quách Thị Quế
- Chị Bùi Thị Lan

Ngành Thiếu :

- Anh Nguyễn Thanh Quang
- Anh Hồ Đình Thuận
- Anh Nguyễn Tiến Lộc
- Anh Nguyễn Văn Chuân
- Anh Trần Thanh Khoa
- Và 6 đội trưởng trông coi 6 đội
(+ Bùi Hữu Tuấn)

HUYNH TRƯỞNG :
 
 

Ban Ẩm Thực :

Anh chị Hùng Krefeld và một số phụ huynh thân hữu

Ban Y Tế :

Cô Quách Thị Quế

CHƯƠNG TRÌNH TRẠI
     
     
     
     
     

Thứ Hai

26.06

10 g. 00 :


12 g. 00 :
13 g. 00 :
17 g. 00 :
18 g. 00 :
20 g. 00 :
21 g. 00 :

22 g. 00 :
23 g. 00 :

Bắt đầu nhận các em.
Dựng lều, dựng cổng trại ...
Ghi danh và nhận trại phí, phân chia các đội.
Cơm trưa (ăn tạm bánh mì)
Tiếp tục dựng trại
Thánh lễ khai mạc trại Về Nguồn
Nướng thịt (cơm tối)
Sinh hoạt đội (theo ngành Ấu, Thiếu)
FUSSBALL Übertragung 8. Final (Thiếu)
các em khác và ấu được tự do
Đi ngủ
Sinh hoạt vui cho huanh trưởng và phụ huynh

- Bùi Hữu Tuấn, ban HT và - Phụ huynh.
- Anh Đàm Mạnh anh


- Cha Nguyễn Ngọc Long
- Anh Hùng và phụ huynh
- HT đội
- A. Nguyễn T. Lộc

Thứ Ba

27.06

07 g. 00 : 07 g. 30 :
08 g. 00 :


09 g. 00 :


12 g. 00 :
13 g. 30 :
17 g. 00 :
18 g. 00 :
19 g. 00 :


21 g. 00 :
22 g. 30 :

Thức dậy, tập thể dục (Taichi)
Vệ sinh cá nhân và ăn sáng
Giờ tinh thần buổi sáng :
THIẾU
ẤU
Olympia toàn trại
THIẾU
ẤU
Ăn trưa
Olympia tiếp tục.
Sinh hoạt ngành theo đội
Ăn tối
Giờ tinh thần buổi Tối :
THIẾU
ẤU
FUSSBALL
Đi ngủ

- A. Hồ Đình Thuận


- Cha Nguyễn Ngọc Long
- C. Nguyễn Thanh Nhàn

- Ban HT Thiếu
- Ban HT Ấu

 

 

- A. Đàm Mạnh Anh
- Cô Quế, chị Lan
- Anh Lộc

Thứ Tư

28.06

07 g. 00 : 07 g. 30 :
08 g. 00 :


09 g. 00 :


12 g. 00 :
14 g. 00 :


18 g. 00 :
19 g. 00 :


20 g. 00 :
21 g. 00 :
22 g. 30 :

Thức dậy, tập thể dục (Taichi)
Vệ sinh cá nhân và ăn sáng
Giờ tinh thần buổi sáng :
THIẾU
ẤU
WORKSHOP
THIẾU
ẤU
Ăn trưa
THIẾU : Thám du Wegberg
ẤU : Đi tắm hồ

Ăn tối
Giờ tinh thần buổi Tối :
THIẾU
ẤU
Sinh hoạt đội
FUSSBALL
Đi ngủ

- A. Thuận, Khoa


- Cha Nguyễn Ngọc Long
- C. Nguyễn Thanh Nhàn

- Ban HT Thiếu
- Ban HT Ấu

- Ban HT Thiếu
- Ban HT Ấu
+ LM Long +
B.H.Tuấn & phụ huynh.


- A. Đàm Mạnh Anh
- Cô Quế

Thứ Năm

29.06

07 g. 00 : 07 g. 30 :
08 g. 00 :


09 g. 00 :

 

12 g. 00 :
13 g. 00 :


16 g. 00 :
18 g. 00 :
19 g. 00 :
21 g. 00 :
23 g. 00 :

Thức dậy, tập thể dục (Taichi)
Vệ sinh cá nhân và ăn sáng
Giờ tinh thần buổi sáng :
THIẾU
ẤU
WORKSHOP
THIẾU
ẤU : Thám du Wegberg (chuẩn bị cho trò chơi lớn)
Ăn trưa
THIẾU : Đi tắm hồ
ẤU : Trò chơi lớn
ẤU : Workshop nhỏ
SH đội : tập văn nghệ cho lửa trại
Thánh lễ bế mạc
Nướng thịt - Ăn tối
Lửa trại - Bế mạc trại
Đi ngủ
THIẾU : NACHTWANDERUNG

- A. Hồ Đình Thuận


- Cha Nguyễn Ngọc Long
- C. Nguyễn Thanh Nhàn

- Ban HT Thiếu
- Ban HT Ấu


- Ban HT Thiếu
- Ban HT Ấu


- Cha Nguyễn Ngọc Long

 

- Ban HT Thiếu & Anh Quang

Thứ Sáu

30.06

08 g. 00 : 09 g. 00 :
10 g. 00 :

11 g. 30 :

15 g. 00 :

Thức dậy, tập thể dục (Taichi)
Giờ tinh thần buổi sáng : Thiếu & Ấu
Bế mạc trại : Chụp hình lưu niệm & phát giải thưởng.
Chia tay, hạ lều, dọn vệ sinh chung, phụ huynh đón con về.
Ngưòi cuối cùng rời trại.

- Cha Nguyễn Ngọc Long
- Ban Huynh Trưởng