1.
Chúa nhật lễ lá 09.04.2006
- từ 09.00 đến 13.00 giờ Tĩnh tâm: cha cố Phero Qúy giúp
- 15.00 giờ Thánh lễ rước lá
St. Johannes, Kopenhagenerstr. 5, Köln - Chorweiler

2.
Thứ Sáu tuần thánh, 14.04.2006

St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 Chặng đàng Thánh gía - Nghi lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu

3.
Chúa nhật phục sinh, 16.04.2006
- 14.00 Bí tích hòa giải, có cha khách đến giải tội
- 15.00 Thánh lễ mừng Chúa phục sinh
St. Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf - Wersten


Thông báo của văn phòng mục vụ