Nhiều giáo xứ địa phương hoặc riêng, hoặc chung với cả thành phố, hằng năm tổ chức Thánh lễ kính Mình Thánh Chúa long trọng và sau lễ có rước kiệu Mình Thánh Chúa đi qua các đường phố. Trên đường kiệu Mình Thánh Chúa đi ngang qua có trang hoàng trưng bày bàn thờ nhỏ.

Ðây là một tập tục đạo đức tốt lành của đạo Công giáo chúng ta biểu lộ tâm tình yêu mến và tôn kính Mình Thánh Chúa.

Và từ khi người Việnam Công giáo chúng ta đến cùng chung sống đức tin với các giáo xứ địa phương, nhiều nơi hằng năm họ cũng đều mời chúng ta cùng tham gia vào việc đạo đức này. Xin các cộng đoàn tại địa phương tùy sáng kiến và khả năng cùng sốt sắng cộng tác theo lời mời yêu cầu của các nơi tổ chức.

Việc chúng ta tích cực tham gia đóng góp vào việc đạo đức chung với người bản xứ, nói lên tình liên đới chúng ta là con một Cha trên trời, có chung một đức tin vào một Thiên Chúa, cùng chịu chung một Phép Rửa trong Hội Thánh Công giáo và cùng tiếp nhận tầm Bánh Thánh Thể tình yêu Chúa. Mình Thánh Chúa Giêsu là lương thực nuôi dưỡng đức tin.

1. Đây nhiệm tích vô cùng cao qúy. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2.Dâng về Chúa Cha và con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh gía, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển, Köln


Lễ Mình Thánh Chúa,
thứ năm 10.06.2004