Thứ sáu, 24.12 2004.
16.00 giờ Bí tích hòa giải
17.00 giờ Lễ mừng Chúa giáng sinh chung cả Giáo đoàn
tại St. Maria Rosenkranz Burcheiderstr. 20
40591 Düsseldorf –Wersten
Sau Thánh lễ giáo đoàn mừng Chúa giáng sinh
trong phòng hội nhà xứ.

Ðại Lễ mừng Chúa Giêsu Giáng sinh