Thiên Cung Thánh Triệu 2017
Trang chủ
Gia đình sống đạo
Kinh Thánh (Bài Đọc)
Lịch trình thánh lễ
Thư mục vụ
Thiên cung thánh triệu
Thông tin
Cộng đoàn dân Chúa
Hình ảnh sinh hoạt
Khu vườn văn hoá
Đối thoại thiêng liêng
Bạn trẻ hôm nay
Liên lạc
Nối kết
Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

„Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công,
xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ ( St 24, 56)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 15.10.2017, bên Việt Nam ,hưởng trường thọ 91 tuổi

Bà Matta Tạ Thị Hường

thân mẫu anh Tâm
CD Thánh Tâm Krefeld

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân mẫu Anh
vẫn hằng sống động giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của con cháu, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn thân mẫu Anh: Bà Matta Hường .

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Bà Matta Hường vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 02.10.2017, bên Việt Nam ,hưởng trường thọ 75 tuổi

Bà Trương Thị Nhung

thân mẫu anh Nhơn
CĐ Thánh Tâm Krefeld

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân mẫu Anh vẫn hằng sống động giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của con, cháu, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.


Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn thân mẫu Anh vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. “ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 08.10.2017, ở Krefeld, hưởng trường thọ 89 tuổi

Ông Phanxicô Nguyễn văn Ký

chồng Bà Lụa,
thân phụ Chị Hòa, và Anh Hưởng
CĐ Thánh Tâm Krefeld

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng chồng Bà, thân phụ các Anh Chị vẫn hằng sống động giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của con, cháu, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông Phanxicô Ký .

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Phanxicô Ký vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 03.10.2017, ở Florida Hoa Kỳ, hưởng dương 58 tuổi

Anh Giuse Hà văn Roãn Phanxicô

bào huynh chị Phượng , CD Troisdorf
bào huynh chị Lan, CD Wipperfuerth

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng bào huynh các chị vẫn hằng sống động giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của vợ con, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn anh Giuse Roãn .

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Anh Giuse Roãn vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 28.09.2017, bên Việt Nam hưởng thọ 61 tuổi

Ông Daminh Hoàng Văn Thuận

thân phụ Chị Thục Uyên
CĐ các Thánh Tử đạo Việt Nam Moenchengladbach

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân phụ Chị vẫn hằng sống động giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của con, cháu, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông Daminh Thuận.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Daminh Thuận vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 26.07.2017, Melbourne bên Úc Châu hưởng trường thọ 93 tuổi

Bà Anna Vũ Thị Cẩn

thân mẫu Anh Linh
CĐ Đức Mẹ lên trời Koeln

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân mẫu Anh vẫn hằng sống động giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của con, cháu, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà Anna Cẩm.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Bà Anna Cẩm vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 26.07.2017, Việt Nam , hưởng trường thọ 90 tuổi:

Ông Nguyễn Văn Thăng

thân phụ Chị Thiêm
CĐ Bonn

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân phụ Chị vẫn hằng sống động giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho vong linh thân phụ chị .

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 02.06.2017, ở Việt Nam hưởng trường thọ 92 tuổi

Bà cụ Bùi thị Tư

thân mẫu Ông Nhường
CĐ Đức Mẹ Mông Triệu, Neuss

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân mẫu Ông vẫn hằng sống động giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của con, cháu, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà cụ Tư.

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 13.09.2017, ở St. Augustin, hưởng trường thọ 92 tuổi:

Bà cụ Maria Nguyễn thị Mây

thân mẫu các Anh Thành và Long, Cđ Troisdorf

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân mẫu các anh vẫn hằng sống động giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Mây .

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Bà Maria Mây vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 09.08.2017, ở Úc Châu, hưởng thọ 82 tuổi.

Ông Phero Dư Quốc Cường

Anh ruột của Dr. Dư quốc Trung, CD Krefeld
và Ông Dư quốc Thắng, CD Bonn
Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng Anh của các Ông vẫn hằng sống động giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của con, cháu, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.
Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông Phero Dư Quốc Cường.
Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Phero Cường vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 05.07.2017, ở Bad Füssing, Đức quốc, hưởng thọ 83 tuổi

Đức Hồng Y Gioakim Meisner

Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo Phận Köln ( 1989-2014)
Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến Đức cố Hồng Y Gioakim Meisner đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng ngài vẫn hằng sống động giữa gia đình Tổng giáo phận Köln trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của mọi người trong Tổng giáo phận.
Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Hồng Y Gioakim Meisner.
Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn đức cố Hồng Y Gioakim vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 01.07.2017, ở Việt Nam, hưởng thọ 70 tuổi

Bà Teresa Đàm Thị Ban

chị của anh Anh và cô Nhàn
CĐ Thánh Tâm Düsseldorft
Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng chị của các anh chị vẫn hằng sống động giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của con, cháu, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.
Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà Tersa Ban.
Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Bà Teresa Ban vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 28.06.2017, ở Münster, hưởng trường thọ 88 tuổi

Bà Matta Trương Thị Thiết

thân mẫu Anh Hòa Anh
CĐ Thánh Tâm Düsseldorft
Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân mẫu Anh vẫn hằng sống động giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của con, cháu, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.
Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà Matta Thiết
Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Bà Matta Thiết vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 19.06.2017, Đồng nai Việt Nam hưởng trường thọ 97 tuổi

Ông Phero Nguyễn văn Thọ

thân phụ Anh Nguyễn thành Vinh
CĐ Thánh Tâm Erftstadt

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân phụ Anh vẫn hằng sống động giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của con, cháu, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông Phero Thọ.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Phero Thọ vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 15.05.2017, ở Troisdorf , hưởng trường thọ 77 tuổi

Ông Phero Nguyễn Công Văn

Chồng Bà Văn
Thân phụ các Anh Chị Tuấn, Nga, Dung, Hà, Cúc, Việt và Châu.

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng chồng Bà, thân phụ các Anh Chị vẫn hằng sống động giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của Bà, của các con , cháu chắt, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông Phero Văn

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Phero Văn vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 20.02.2017, ở Hoa Kỳ, hưởng đại thọ 100 tuổi

Bà Rosa Nguyễn thị Mun

thân mẫu Bà Mơ
Cộng đoàn Thánh Tâm Krefeld

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân mẫu bà, Bà các cháu vẫn hằng sống động trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của gia đình con, cháu chắt, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà cụ Rosa Mun.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Bà Rosa Mun vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 24.02.2017, ở Torino bên Ý quốc, hưởng trường thọ 81 tuổi

Ông Phaolo Nguyễn Đức Thành

thân phụ chị Ngân
Cộng đoàn Thánh Giuse Wuppertal

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân phụ Chị, Ông các cháu vẫn hằng sống động trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của gia đình con, cháu chắt, họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông Phaolo Đức Thành.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Phaolo Đức Thành vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 21.02.2017, ở Muenster, hưởng trường thọ 90 tuổi

Ông Phero Trương Sọi

thân phụ anh Trương Hòa
Cộng đoàn Thánh Tâm Duesseldorf

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân phụ anh, Ông các cháu vẫn hằng sống động trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của gia đìnhi vợ con, cháu chắt, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông Phero Sọi.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Phero Sọi vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 26.12.2016, ở Việt Nam, hưởng trường thọ 90 tuổi

Bà Katharina Phạm thị Thưởng

Thân mẫu Anh Hiến, CD Duesseldorf

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân mẫu anh vẫn hằng sống động giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của con, cháu, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà Katharina Thưởng.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Bà Katharina Thưởng vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 26.12.2016, ở Moenchengladbach, hưởng thọ 72 tuổi

Ông Phero Trần văn Cường

CD Moenchengladbach

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng Ông Phero Cường vẫn hằng sống động giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông Phero Cường.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Phero Cường vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 19.01.2017, ở Bruessels , hưởng thọ 64 tuổi

Ông Giuse Quách Đại Đàm

bào huynh của Chị Quế và anh Đàng,
Cộng đoàn Thánh Giuse Wuppertal

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng bào huynh các anh chị vẫn hằng sống động trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của gia đình Ông Đàm, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông Giue Đàm.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Giuse Đàm vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 18.01.2017, ở Duesseldorf , hưởng thọ 85 tuổi

Ông Vincentê Đỗ Thanh Liêm

chồng Bà Liêm,
thân phụ các anh chị Hương, Kim Anh, Thụy, Vượng
Cộng đoàn Thánh Tâm Duesseldorf

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng chồng Bà, thân phụ các anh chị, Ông các cháu vẫn hằng sống động trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của gia đình, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông Vincentê Liêm .

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Vincentê Liêm vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 12.01.2017, ở Neuss, hưởng trường thọ 83 tuổi

Bà Cố Katharina Nguyễn Thị Nhịn

hiền thê Ông Cố Tuyến
thân mẫu hai Sơ Hồng và Thúy bên Việt Nam
thân mẫu các Anh Sơn, Vinh, Thăng
CD Đức Mẹ Mông Triệu Neuss

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng hiền thê Ông Cố, thân mẫu các anh chị vẫn hằng sống động giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của chồng, con, cháu, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Katharina Nhị.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Bà cố Katharina Nhị vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 01.01.2017, ở Norden , hưởng thọ 69 tuổi

Ông cố Giuse Phạm văn Tứ

thân phụ Sr. Sophia Thúy Lan,
Tu viện Lòng Chúa Thương xót, Bonn

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân phụ Sơ Thúy Lan vẫn hằng sống động trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của gia đình mẹ Sơ và anh chị em Sơ, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Giuse Tứ.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Cố Giuse Tứ vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 04.01.2017, ở Troisdorf, hưởng thọ 59 tuổi

Anh Phero Lê Hồng Thủy

CD Thánh Phero Troisdorf

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng Anh Phero Thủy vẫn hằng sống động trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của con, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Anh Phero Thủy.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Anh Phero Thủy vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 21.11.2016, ở Dưesseldorf, hưởng thọ 60 tuổi

Anh Giuse Nguyễn Bích Chung

CD Thánh Tâm Chúa Giêsu Duesseldorf

Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng Anh Giuse Chung vẫn hằng sống động trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Anh Giuse Chung.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Anh Giuse Chung vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

Xin thành kính phân ưu cùng qúy gia đình tang quyến.

Giáo Đoàn Đức Mẹ Lavang Köln – Aachen

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long