Thiên Cung Thánh Triệu 2015
Trang chủ
Gia đình sống đạo
Kinh Thánh (Bài Đọc)
Lịch trình thánh lễ
Thư mục vụ
Thiên cung thánh triệu
Thông tin
Cộng đoàn dân Chúa
Hình ảnh sinh hoạt
Khu vườn văn hoá
Đối thoại thiêng liêng
Bạn trẻ hôm nay
Liên lạc
Nối kết
Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen
„Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công,
xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ ( St 24, 56)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 26.12.2015, ở Duesseldorf, hưởng trường thọ 91 tuổi

Ông Bà Maria Lê thị Liễu

vợ của Ông Lê văn Ninh, CD Drosseldorf
thân mẫu các Chị Rinh, Anh Chình, Anh Chinh, Chị Soan, Anh Xoa, Chị Hồng, Chị Hoa, Chị Thơm, Chị Thoa, Chị Thê .


Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng Bà Maria Liễu, người bạn đường đời Ông, thân mẫu các Anh, các Chị, Bà các cháu vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến và lòng hiếu thảo của Ông, của con cháu, của anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Liễu.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Bà Maria Liễu vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Lễ an táng được cử hành ngày 05.01.2016 ở Duesseldorf

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 07.12.2015, ở Moenchengladbach, hưởng trường thọ 85 tuổi

Ông Phero Nguyễn Văn Qúy

chồng của Bà Trần thị Tháp
thân phụ các Anh Chị Dũng, Trâm, Tượng, Tuyển,
CD Moenchengladbach

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng Ông Phero Qúy, chồng bà, thân phụ các Anh, các Chị, Ông các cháu vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến và lòng hiếu thảo của Bà, của con cháu, của anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông Phero Qúy.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Phero Qúy vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Lễ an táng được cử hành ngày 12.12.2015 ở Mönchengladbach

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày
17.11.2015, ở Wuppertal, hưởng thọ 75 tuổi

Ông Giuse Quách Đại Luận

Thân phụ của các Chị Quy và Phượng, Chú của Chị Quế Bảo, CD Wuppertal.

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng Ông Giuse Luận, thân phụ các Chị, chú của Chị vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến của con, cháu, của anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông Giuse Luận.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Gruse Luận vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày
26.10.2015, ở Đanmạch, hưởng dương 59 tuổi

Ông Michael Trần Tấn Tài

em trai Bà Hoàng, CD Krefeld

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng Ông Michael Tài, em Bà vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến của anh chị em, con cháu họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông Michael Tài.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Michael Tài vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày
22.10.2015, ở Việt Nam, hưởng thọ 81 tuổi

Bà Maria Nguyễn Thị Thơ

thân mẫu của anh Nguyễn đình Tâm, CD Duesseldorf

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng Bà Maria Thơ, thân mẫu Anh vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến của con cháu, của anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Thơ.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Bà Maria Thơ vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày
21.10.2015, ở Moenchengladbach, hưởng dương 46 tuổi

Chị Maria Đỗ thị Bích Liên

vợ của Anh Phạm công Minh, thân mẫu cháu Lyly, CĐ Moenchengladbach

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng chị Maria Bích Liên, vợ Anh, thân mẫu cháu Lyly, vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến của chồng con, của anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Chị Maria Bích Liên.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Chị Maria Bích Liên vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày
15.10.2015, ở Việt Nam, hưởng thọ 78 tuổi

Bà Maria Terxa Trần Ngọc Thư

thân mẫu anh Chí, CĐ Wuppertal

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng Bà Maria Terxa, thân mẫu Anh , Bà các Cháu vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến của con cháu, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Teresa Thư.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Bà Maria Tersa Thư vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày
28.09..2015, ở Việt Nam, hưởng thọ 82 tuổi

Bà Maria Ngô Thị Mai

em gái cùa Ông Chinh, CĐ Bonn

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng Bà Maria Mai, em gái Ông , cô các cháu vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến của anh chị em, con cháu, họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Mai.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Bà Maria Mai vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày
31.08.2015, ở Krefeld, hưởng thọ 82 tuổi

Ông Phero Phạm văn Doanh

chồng Bà Liên, Cộng đoàn Thánh Tâm Krefeld.
thân phụ của các Anh Chị Hải, Hà, Hoa, Lan, Hồng, Oanh.

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng Ông Phero Doanh, người chồng của bà, thân phụ của các Anh Chị vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến của vợ con cháu, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông Phero Doanh.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Phero Doanh vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thánh Lễ an táng được cử hành ngày 07.09.2015 ở thánh đường Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld lúc 09.30 giờ.

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày
20.08.2015, ở Đan Mạch, hưởng trường thọ 92 tuổi

Bà Anna Phạm thị Yên

thân mẩu Anh Khôi, Rommerskirchen , CĐ Duesseldorf

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân mẫu anh vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của các con cháu , họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà Anna Yên .

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn bà Anna Yên Anh vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày
18.08.2015, ở Moenchengladbach, hưởng thọ 75 tuổi

Bà Maria Trần thị Ngoãn

thân mẫu các Anh chị: Toản, Liên, Vân, Loan, Châu, Kiệt, Linh, Lan ,Tuyết, Yến, Vinh, CĐ Moenchenglabach

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân mẫu các Anh Chị, Bà các cháu vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của con cháu, họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Ngoãn.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Bà Maria Ngoãn vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

Lễ an táng được cử hành ngày 25.08.2015 ở St. Laurentius Moenchengladbach

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày
20.08.2015, ở Moenchengladbach, thọ 87 tuổi

Bà Rosa Phạm thị Điểu

vợ của Ông Thử, CĐ Moenchengladbach

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng vợ Ông, thân mẫu các anh chị, Bà các cháu vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của chồng con, cháu chắt , anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà Rosa Điểu.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Bà Rosa Điểu vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

Lễ an táng được cử hành ngày 29.08.2015 ở St. Maria Rosenkranz, Moenchengladbach

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày
17.08.2015, ở Langenfeld, hưởng dương 52 tuổi

Anh Phero Nguyễn trung Lập

chồng Chị Sang, CĐ Duesseldorf

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng chồng chị vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của vợ con, cha mẹ anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Anh Phero Lập.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Anh Phero Lập vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

Lễ an táng được cử hành ngày 28.08.2015 ở Langenfeld

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài :

- Ngày 05.06.2015, ở Duesseldorf, hưởng thọ 88 tuổi

Ông Dominico Mai Đức Thịnh

chồng của Bà Thịnh, thân phụ của anh Kim Long, chị Minh và anh Sơn, CĐ Duesseldorf.

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng chồng bà , thân phụ các anh chị , Ông các cháu chắt vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của vợ con cháu chắt, họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông Dominico Thịnh.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Dominico Thịnh vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

- Ngày 22.05.2015, ở Düsseldorf , hưởng thọ 58 tuổi

Bà Maria Nguyễn Thị Liễu

vợ Ông Yên CĐ Düsseldorf - Chị ruột anh Thủy CĐ Neuss

Ngậm ngùi thương nhớ Bà Maria Liễu, ngưòi bạn đường thân yêu đời Ông, thân mẫu các Anh Chị, Bà các cháu đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng người vợ thân yêu đời Ông, thân mẫu các anh chị, Bà các cháu vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến của con cháu, họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Liễu.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Bà Maria Liễu vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

- Ngày 27.04.2015, ở Việt Nam, hưởng thọ 84 tuổi

Bà Anna Trần Thị Nái

thân mẫu của chị Hương, CĐ Aachen.

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng mẹ các anh chị , Bà các cháu chắt vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của con cháu chắt, họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà Anna Nái.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Bà Anna vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

- Ngày 11.05.2015, ở Minden, hưởng thọ 86 tuổi

Bà Maria Trần Thị Tuấn

thân mẫu anh Hải, CĐ Erftstadt

Ngậm ngùi thương nhớ Bà Maria Tuấn, thân mẫu các Anh Chị, Bà các Cháu đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân mẫu các anh chị, Bà các cháu vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến của con cháu, họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Tuấn.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Bà Maria Tuấn vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Lễ an táng sẽ được cử hành ngày 20.05.2015 ở Minden.

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

- Ngày 11.05.2015, ở Việt Nam, hưởng thọ 86 tuổi

Bà Maria Nguyễn thị Thất

thân mẫu của các anh Nam và Việt, CĐ Wuppertal

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng mẹ các anh, Bà các cháu chắt vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của con cháu chắt, họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Thất.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Bà Maria Thất vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thánh lẽ an táng sẽ được cử hành ngày thứ năm , 14.05.2015 tại Tây Ninh, Việt Nam.

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

- Ngày 28.04.2015, ở Moenchengladbach, hưởng thọ 79 tuổi

Ông Ignatio Vũ Xuân Dương

chồng của bà Dương, thân phụ của các anh chị Yên, Hải, Loan, Liên, CĐ Moenchengladbch

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng chồng của bà, thân phụ của các Anh Chị, Ông các cháu chắt vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của vợ con cháu chắt, họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông Ignatio Dương.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Ignatio Dương vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Thánh lẽ an táng sẽ được cử hành ngày thứ bảy, 02.05.2015 tại thánh đường Maria Rosenkranz, Moenchengladbach, Bellstieg 45, Moenchengladbach

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

- Ngày 22.04.2015, ở Việt Nam, hưởng dương 48 tuổi

Anh Giuse Nguyễn duy Tân

bào đệ của Chị Minh, CĐ Thánh Tâm Erftstadt

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng em chị , anh Giuse Tân vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến của vợ con, của cha mẹ, của anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Anh Giuse Tân.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Anh Giuse Tân vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

- Ngày 20.04.2015, ở Hoa Kỳ , hưởng thọ 96 tuổi

Ông Phero Trần văn Nếp

Thân phụ của Anh Lâm, CĐ Thánh Phero Troisdorf.

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân phụ anh, Ông Phero Nếp vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến của con cháu, họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông Phero Nếp .

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Phero Nếp vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung

- Ngày 01.03.2015, ở Hòa Lan, hưởng thọ 87 tuổi

Ông Phero Nguyễn Bá Vân

Thân phụ của chị Chi , CĐ Thánh Tâm Krefeld

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân phụ của Chị, Ông các cháu, vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của con cháu, họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông Phero Vân.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Phreo Vân vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

- Ngày 28.01.2015, ở Aachen, hưởng thọ 68 tuổi

Ông cố Phanxico Xavie Trần Công Hoàn

chồng Bà Cố Hoàn, Cộng đoàn Aachen.
Thân phụ của Linh mục Phanxico Xavie Trần hữu Đức, cha xứ vùng Wegberg

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng Ông cố Phanxico, người chồng của bà, thân phụ của cha vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến của vợ con cháu, anh chị em họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Phanxico Xavie Hoàn.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Cố Phanxico Xavie Hoàn vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

- Ngày 26.01.2015, ở Koblenz, hưởng thọ 83 tuổi

Ông Gioan Hoàng lý Nhâm

cựu Cộng đoàn trưởng Wipperuerth.
Thân phụ của các anh chị Bình, Đào , Định ,Dũng, Sỹ, Dung, Tuyên, Phước và Đức.

Ngậm ngùi đau thương nhớ đến người thân qúa cố đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng thân phụ các Bạn, Ông Gioan Nhâm vẫn hằng sống giữa gia đình trong trái tim tình yêu mến của con cháu, họ hàng, bạn bè người quen thân.

Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông Gioan Nhâm.

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Gioan Nhâm vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

Xin thành kính phân ưu cùng qúy gia đình tang quyến.

Giáo Đoàn Đức Mẹ Lavang Köln – Aachen

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long