Thiên cung thánh triệu

„Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công,
xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ ( St 24, 56)

Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ngày 05.07.2017, ở Bad Füssing, Đức quốc, hưởng thọ 83 tuổi

Đức Hồng Y Gioakim Meisner

Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo Phận Köln ( 1989-2014)
Ngậm ngùi đau buồn thương nhớ đến Đức cố Hồng Y Gioakim Meisner đã vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng ngài vẫn hằng sống động giữa gia đình Tổng giáo phận Köln trong trái tim tình yêu mến cùng lòng biết ơn của mọi người trong Tổng giáo phận.
Trong thánh lễ kỷ niệm sự sinh ra, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, Đấng là cửa sự sống lại, và mở cửa dẫn đưa linh hồn con người vào nước sự sống, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Hồng Y Gioakim Meisner.
Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn đức cố Hồng Y Gioakim vào cửa sự sống trong nước Chúa, như lời Chúa hứa: „Ta sẽ mở cho con cánh cửa không ai có thể đóng lại được. Vì con tuy yếu đuối, nhưng con đã giữ Lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.“ (Kh 3,8)

Nhục thể ly trần lưu cát bụi,
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung.

Xin thành kính phân ưu.

Giáo Đoàn Đức Mẹ Lavang Köln – Aachen