Ban Ðại Diện Giáo Ðoàn
Phó nội vụ
Ông Nguyễn Đình Thanh
Bertolt-Brecht-Str. 176
50374 Erftstadt
Tel. 02235- 4 31 53
01520-1742927
nguyendinhthanh@gmx.de
Thư ký
Ông
Nguyễn Tường Long
Stockmannsmülhle 137E
42115 Wuppertal
Tel. 0202-3179448
TuongLong@web.de


Thủ qũy
Bà Vũ Thị Mây
Donawitz Str.13
53840 Troisdorf
vu.thi-may@gmx.de

 

 

Thủ qũy bác ái
Bà Nguyễn Kerstin Thanh
Mendenerstr. 28
53840 Troisdorf
Tel. 02241-79731

 

Ban Thanh Thiếu Niên
Bùi Hữu Tuấn
Hồ Đình thuận
Vũ Đức Hùng
Nguyễn Kim Hoa


Trưởng ban
Ông Bùi Phan Khoan
In der Aue 11
40591 Düsseldorf
Tel. 0211- 76 76 41
0172-2514266
phan-bui@arcor.de
Phó ngoại vụ
Ông Trần Văn Chính
An der Wurm 23
52080 Aachen
Tel. 0241-61075
0178-9692890
vanchinh.tran@gmx.de