Các Linh Mục tuyên úy Việt Nam tại Đức

1. Lm. Vinzenz Trần Văn Bằng
St. Michaelstr. 3
97688 Bad Kissingen-Albertshausen
Tel: 09736 - 750 376
Phone: 0711 - 236 90 93

2. Lm. Giuse Huỳnh Công Hạnh
Emsdettener Str. 242
48485 Neuenkirchen
Tel: 05973 – 402 55
Email: conghanh@t-online

3. Lm. Antôn Huỳnh Văn Lộ
Hirschstr. 88
76133 Karlsruhe
Tel: 0721 - 849 060


4.
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
Pfizerstr. 5
70184 Stuttgart
Tel: 0711 - 236 90 93
Website: www.gxvn-stuttgart.de
Email: info@gxvn-stuttgart.de

5. Lm. Stefan Taeubner SJ
Neue Kantstr. 1
14057 Berlin
Email: taeubnersj@yahoo.de


6.
Lm. Gioan Nguyễn Hữu Thy
Brunnenstr. 44
66793 Saarwellingen
Phone: 06838 - 860 448

 

7. Lm. Giuse Nguyễn Văn Tịnh
Bachstr. 128
41239 Mönchengladbach
Tel. 02166 - 265 976

 

8. Lm. Franz Nguyễn Thủy SAC
Steigerweg 1
45473 Mülheim
Tel.: 0208 – 99 805 14
Website: www.songdao.de
Email: franznguyensac@songdao.de
9. Lm. Paul Phạm Văn Tuấn
Am Hohen Turm 4
31177 Borsum-Harsum
Tel: 05127 - 5170
Website: www.dhgt-2005.net
Website: www.mucvu-borsum.de

10. Lm. Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77
40476 Düsseldorf
Tel. 0211-45 24 45

Website: www.songductin.de
Email:
longnguyen@songductin.de