Tháng Chín
Lịch trình thánh lễ 2017

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng chín

Thứ sáu đầu tháng, 01.09. Kính Thánh tâm Chúa
18.30 giờ Chầu thánh thể - Thánh lễ
St. Barbara, Roncallistr. 5, Erftstadt

Thứ bảy đầu tháng, 02.09.
12.00 giờ Lễ giỗ Bà Maria Đán, St. Antonius, Wuppertal

Chúa nhật 22. thường niên, 03.09.
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót- Thánh lễ
St. Josef, An der Josephkirch 5, Krefeld
- 15.00 giờ CĐ Mönchengladbach mừng bổn mạng
Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Thứ bảy, 09.09. chúa nhật 23. thường niên
15.00 giờ Thánh lễ- CD Aachen
St. Peter, Kirchhof 1, Aachen

Chúa nhật 23. thường niên, 10.09.
- 10. 00 giờ Thánh lễ, CD Neuss
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ Thánh lễ -CD Düsseldorf
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ Năm, 14.09. Kính Thánh Gía Chúa Giêsu

Thứ bảy, 16.09. chúa nhật 24. thường niên
16.00 giờ CD Erftstadt mừng Tết Trung Thu
St. Barbara, Roncallistr. 5, Erftstadt

Chúa nhật 24. thường niên, 17.09.
14.00 giờ mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Lễ giỗ năm 15. Đức cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận
Stiftung der Celittinen zur hl. Maria
Graseggerstrasse 105 , 50737 Koeln- Longerich

Thứ bảy, 23.09. Chúa nhật 25. thường niên
- 15.00 giờ lễ kỷ niệm 70 năm hôn phối OB Thu
Hlg. Papst Johannes 23., Kopenhagenerstr. 5, Köln
- 16.00 giờ CD Troisdorf mừng Tết Trung Thu – Cha Khoa
St. Gerhard, Altestr. 5, Troisdorf

Chúa nhật 25. thường niên, 24.09.
- 11.00 giờ Thánh lễ - CD Bonn
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 giờ Thánh lễ -CD Wuppertal
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

Thứ bảy, 30.09.
- 16.00 giờ Ca đoàn Neuss ( Cha Long)
St. Stephan, Lüttenglehnerst. 74. , Neuss
- 16.00 giờ lễ khánh nhật truyền giáo( Cha Thắng)
Nhà Dòng Ngôi Lời, Arnod Janssen 30. St. Augustin

- Kính Thánh