Tháng Tám
Lịch trình thánh lễ 2017

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng tám

Thứ bảy, 05.08.
Lễ giỗ Ông Bà Phero và Anna Thọ-
16.00 giờ Erftstadt.

Chúa nhật, 06.08. lễ Chúa Giêsu hiển dung
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót -11.00 giờ thánh lễ
St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld
-15.00 giờ CĐ Mönchengladbach
Hội các Bà Mẹ Công giáo mừng bổn mạng Monika
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach.

Từ 11. đến 16. tháng tám hành hương kính viếng
Đức mẹ Fatima, nhân dịp kỷ niệm 100 năm.

Thứ ba, 15.08. lễ mừng kính Đức mẹ hồn xác lên trời

Thứ bảy. 19.08. lễ kỷ niệm 25 năm hôn phối
15.00 giờ St. Augustinus, In den Elb 2, Düsseldorf.

Chúa nhật, 20.08. thứ 20. thường niên
- 10.00giờ kính lòng Chúa thương xót- Thánh lễ
Cộng đoàn Đức mẹ Mông triệu Neuss mừng lễ bổn mạng
Đức Mẹ Maria lên trời.
St. Stephanus, Lüttenglehnerstr. 74, Neuss
- 13.30 giờ Thánh lễ CD Wuppertal
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

Chúa nhật, 27.08. thứ 21. thường niên
10.00 giờ– 12.30 giờ giảng tĩnh tâm
Hội các Bà Mẹ Công giáo mừng bổn mạng thánh Monika
15.00 giờ thánh chầu Thánh Thể
15.30 giờ Thánh lễ chung với CĐ Düsseldorf
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

- Kính Thánh