Tháng Bảy
Lịch trình thánh lễ 2017

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng bảy

Thứ bảy 01.07., Chúa nhật 13. thường niên
16.00 giờ CD Troisdorf mừng lễ quan thầy Thánh Phero
St. Gerhard, Altestr. 5, Trpoisdorf

Chúa nhật, 02.07. thứ 13. thường niên
-10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
11.00 thánh lễ
St. Josef, An der Josephkirch 5, Krefeld
- 15.00 giờ Thánh lễ - Cha Thắng
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45 Moenchengladbach
- 15.00 giờ thánh lễ - Cha Long
Hlg. Papst Johannes 23. , Kopenhagenerstr. 5, Koeln

Thứ bảy, 08.07. chúa nhật 14. thường niên
15.00 giờ thánh lễ CD Viersen mừng quan thầy Thánh Phero
St. Ulrich, An St-Ulrich 5, Viersen

Chúa nhật, 09.07. thứ 14. thường niên
15. 00 thánh lễ chung giáo đoàn
Msgr. Hoffmann thăm mục vụ Giáo đoàn
Maria Roenkranz, Burscheiderstr. 20, Duesseldorf

Từ 12. đến 17.07. hành hương kính viếng Đức mẹ Fatima

Thứ bảy 22.07. Chúa nhật 16. thường niên.
- 12.00 giờ Lễ hôn phối
Pastor Lennart-Platz 1, St. Peter, Viesen
- 15.00 giờ lể giỗ bà Maria Nhàn
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Moenchengladbach

Chúa nhật 16. thường niên, 23.07.
14.00 giờ thánh lễ
St. Hedwig , Mackestr. 43, Bonn

Thứ bảy, 29.07. chúa nhật 17. thường niên
- 15.00 giờ lễ hôn phối
St. Maria Empfängnis, Oststr., Duesseldorf
- 16. Thánh lễ kỷ niệm 25 năm hôn phối - Cha Nhuận
St. Gehard, Altestr. 5, Troisdorf

Chúa nhật, 30.07. thứ 17. thường niên
15.00 giờ Thánh lễ
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

- Kính Thánh