Tháng Sáu
Lịch trình thánh lễ 2017

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng Sáu, kính Thánh Tâm

Từ 03.-05. Tháng Sáu : Đại hội Công giáo Việt Nam   
  Chúa nhật 04.06. Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống
  Berufschule: Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg

Thứ bẩy, 10.06. Chúa nhật lễ Chúa Ba ngôi
  15.00 giờ Thánh lễ - CD Aachen
  St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật, 11.06. Lễ Chúa Ba ngôi
  - 13.00 giờ Thánh lễ 
    Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Moenchenladbach
  - 15.30 giờ CD Krefeld mừng bổn mạng 
    Rước kiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu - Dâng hoa
    St. Bonifatius, Bonifatiustr. 17, Krefeld

Thứ Năm, 15.06. lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu

Thứ bẩy, 17.06. 
  14.00 giờ lễ hôn phối, St. Gertrud, Essen.

Chúa nhật, 18.06. 
* 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
  11.00 giờ Thánh lễ. 
  St, Barbara, Bluecherstr. 20, Neuss
*15.00 giờ CD Duesseldorf mừng quan thầy
  Maria Rosenkranz , Burscheiderstr. 20, Duesseldorf

23.06. lễ Thánh tâm Chúa Giêsu

Thứ bẩy. 24.06. Lễ Thánh Gioan tiền hô
  16.00 giờ CD Erftstadt mừng lễ quan thầy 
  St. Barbara, Roncallistr. 5, Erftstadt

Chúa nhật, 25.06. thứ 12 thường niên
  - 11.00 giờ thánh lễ -St. Hedwig,
    Mackstr. 43, Bonn
- 15.00 Giờ Thánh lễ .
  St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

29.06. lễ hai Thánh Phero và Phaolo tông đồ.

- Kính Thánh