Tháng Năm
Lịch trình thánh lễ 2017

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng Năm, kính Đức Mẹ Maria

Thứ hai, 01.05.Lễ Thánh Giuse thợ
Ngày các Ca đoàn, bạn trẻ picnic nướng thịt
13.00 giờ thánh lễ
Sau thánh lễ picnic nướng thịt ở sân nhà Dòng
Dòng Ngôi Lời , Arnold-Janssen 30, St. Augustin

Thứ sáu đầu tháng, 05.05.
18.30 giờ kính lòng Chúa thương xót – Thánh lễ
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Thứ bảy, 06.05. chúa nhật 4. Mùa phục sinh
14.00 giờ lễ hôn phối St. Cornelius, Kirchplatz 5, Tönisvosrt

Chúa nhật 4. Mùa phục sinh, 07.04.
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
11.00 Thánh lễ , dâng hoa kính đức mẹ
St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld
-15.00 giờ CD Mönchengladbach - Thánh lễ, dâng hoa
Maria Rosemkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Chúa nhật 5. Mùa phục sinh, 14.05. Hành hương Banneux
10.45 giờ rước kiệu - 12.15 giờ Thánh lễ
15.30 giờ chặng đàng thánh gía – 16.30 Chầu thánh Thể
L´ Esplana 56, 4141 Banneux, Belgien

Chúa nhật 6. Mùa phục sinh, 21.05.
-10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót- Thánh lễ
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
-15.00 giờ Thánh lễ-dâng hoa
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ năm lễ Đức Chúa Giêsu lên trời, 25.05.2017
16.00 giờ Thánh lễ CĐ Troisdorf
St. Gerhard, Altestr. 5, Troisdorf

Thứ bảy 27.05. chúa nhật 7. Mùa phục sinh
- 15.00 giờ Thánh lễ kỷ niệm hôn phối
St. Anna, Jostberg 20, Wipperfürth
- 15.00 giờ lễ giỗ Bà Maria Nhiệm và Ông Phero Công
St. Ulrich, An St-Ulrich 15, Viersen

Chúa nhật 7. Mùa phục sinh, 28.05.
-11.00 Thánh lễ - St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
-15.00 giờ CD Wuppertal
St. Ewalde, Hauptstr. 56, Wuppertal

- Kính Thánh