Tháng
Lịch trình thánh lễ 2017

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình Thánh lễ tháng 04, mừng lễ chúa Giêsu phục sinh

Chúa nhật, 02.04. thứ 5. mùa chay
- 10.00 giờ Lòng Chúa thương xót
11.00 thánh lễ
St. Josef, An der Josephkirch 5. Krefeld
- 15.00 giờ Thánh lễ
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Thứ bảy, 08.04. Chúa nhật lễ Lá
15.00 giờ CD Aachen
St. Peter, Peterkirchof 1, Aachen

Chúa nhật lễ Lá, 09.04.
10.00 - 15.00 Cha Vũ trọng Tài giảng tĩnh tâm
15.00 giờ Thánh lễ làm phép lá
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ sáu tuần thánh, 14.04.
Kỷ niệm Chúa Giêsu chịu chết trên thập gía
Ăn chay kiêng thịt
- 14.00 giờ chặng đàng thập gía - Lễ nghi mở khăn
St. Josef, an der Josephkirch 5, Krefeld
-17.00 giờ chặng đàng thánh gía - Lễ nghi mở khăn
St. Alban, Carl Schurz 128, Erftstadt

Thứ bảy tuần thánh, 15.04. Lễ Vọng phục sinh
21.00 giờ lễ nghi làm phép cây nến phục sinh
Thánh lễ Vọng mừng Chúa phục sinh
St. Josef, An der Josephkirch 5, Krefeld

Chúa nhật phục sinh, 16.04.
15.30 giờ thánh lễ mừng Chúa phục sinh
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf
Sau thánh lễ mừng Chúa phục sinh ở hội trường nhà thờ.

Thứ hai lễ phục sinh, 17.04.
15.00 giờ lễ giỗ Ông Giuse Trọng

Thứ bảy, 22.04.
-11.00 giờ lễ giỗ Bà Maria Khảm
- 16.00 giờ lễ hôn phối

Chúa nhật lòng Chúa thương xót, 23.04.
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ CD Wuppertal
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

Thứ bảy, 29.04.
Lễ giỗ Ông Vincentê Liêm

Chúa nhật, 30.04. thứ ba mùa phục sinh
Cầu nguyện cho quê hương Việt Nam
15.00 giờ CD Bonn
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

- Kính Thánh