Tháng Ba
Lịch trình thánh lễ 2017

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình Thánh lễ tháng 03. 2017

Thứ tư lễ Tro, 01.03.
Bắt đầu mùa chay. Hôm nay ăn chay kiêng thịt

Thứ bảy, 04.03. Chúa nhật thứ nhất mùa chay
16.00 giờ Thánh lễ -
St. Alban, Carl Schurz 128, Erftstadt

Chúa nhật thứ nhất mùa chay, 05.03.
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
11.00 giờ thánh lễ
St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld
- 15.00 giờ CD Mönchengldbach (Cha Thắng)
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengödbach
- 15.00 CĐ Köln, Heiliger Papst Johannes 23.,
Kopenhagenertr.5, Köln Chorweiler ( Cha Long)

Thứ bảy, 11.03. chúa nhật thứ hai mùa chay
15.00 giờ CD Aachen
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật thứ hai mùa chay, 12.03.
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót- Thánh lễ
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ CD Düsseldorf
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Chúa nhật thứ ba mùa chay, 19.03.
- 11.00 giờ thánh lễ. St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 giờ CD Wuppertal
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

Thứ hai, 20.03. Lễ Thánh Giuse
Chúa nhật thứ ba mùa chay, 26.03.
16.00 giờ CD Troisdor f- St. Gerhard, Altestr. 5, Troisdorf

- Kính Thánh