Tháng Hai
Lịch trình thánh lễ 2017

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình Thánh lễ tháng 02. 2017

Thứ sáu, 03.02 đầu tháng
18.30 giờ Kính lòng Chúa thương xót - Thánh lễ
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Thứ bảy , 04.02 Chúa nhật 5. thường niên
16.00 giờ CD Troisdorf mừng mùa Xuân Đinh Dậu
St. Gerhard, Altestr. 5, Troisdorf

Chúa nhật 5. thường niên, 05.02.
-10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
11.00 giờ thánh lễ.
CD Krefeld mừng mùa Xuân Đinh Dậu
St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld
- 15.00 giờ CD Moenchengladbach mừng Xuân mới
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Moenchengladbach

Thứ bảy, 11.02. chúa nhật 6. thường niên
15.00 giờ thánh lễ - CD Aachen
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật 6. thường niên,12.02.
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót - Thánh lễ
St. Barbara, Bluecherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ Cd Duesseldorf - Thánh lễ
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Duesseldorf

Chúa nhật 7. thường niên, 19.02.
- 11.00 giờ thánh lễ - CD Bonn
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 giờ CD Viersen
St. Ulrich, An St- Ulrich 5, Viuersen

Chúa nhật, 8. thường niên, 26.02.
15.00 giờ CD Wuppertal
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

- Kính Thánh