Tháng Mười
Lịch trình thánh lễ 2017

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng Mười,
tháng Đức mẹ mân côi

Chúa nhật, 01.10. thứ 26. thường niên
Ngày tạ ơn sau mùa thu hoạch
- 10.00 giờ chầu Thánh Thể kính lòng Chúa thương xót
11.45 giờ rước kiệu Đức mẹ - thánh lễ
St. Josef, An der Josephkirch 5, Krefeld
- 15.00 giờ rước kiệu Đức mẹ- Thánh lễ
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Moenchengladbach

Thứ hai, 02.10. kính Thiên Thần bản mệnh
Thứ ba, 03.10. Ngày lễ thống nhất nước Đức

Thứ bảy, 07.10. lễ Đức Mẹ Mân côi
15.00 giờ thánh lễ
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật, 18.10. thứ 27. thường niên
- 10.30 giờ Thánh lễ ca đoàn Bạn trẻ
Nhà Dòng Chúa Thánh Thần, Knechsteden, Dormagen
- 15.00 giờ thánh lễ CD Duesseldorf - Chầu Thánh Thể.
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Duesseldorf

Thứ bảy, 14.10. Chúa nhật 28. thường niên
14.00 giờ Bí tích hòa giải - Thánh lễ
St. Anna, Jostberg 20, Wuepperfuerth

Chúa nhật, 15.10. thứ 28. thường niên
10.00 giờ Chầu Thánh Thể kính lòng Chúa thương xót -
Thánh lễ - St. Barbara, Bluecherstr. 20, Neuss

Chúa nhật, 22.10. thứ 29. thường niên
11.00 giờ thánh lễ - Chầu Thánh Thể
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

Chúa nhật, 29.10. thứ 30. thường niên
15.00 giờ Thánh lễ - Chầu Thánh Thể.
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

- Kính Thánh