Tháng Chín
Lịch trình thánh lễ 2016

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình Thánh lễ tháng 09. 2016

Thứ Sáu đầu tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu, 02.09.
18.30 giờ kính lòng Chúa thương xót
Chầu Thánh Thể - Thánh lễ
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Thứ bẩy, 03.09.
16.00 giờ lễ giỗ, Troisdorf

Chúa nhật 23. thường niên, 04.09.
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
11.00 giờ Thánh lễ
St. Joseph, An der Josefkirche 5, Krefeld
- 14.00 giờ Thánh lễ, CĐ mừng quan thầy các Thánh Tử đạo
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach
- 17.00 giờ lễ giỗ Ông Phero Công, Viersen

Thứ bẩy, chúa nhật 24. thường niên, 10.09.
15.00 giờ Thánh lễ
St. Peter, Perterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật 24. thường niên, 11.09.
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
11.00 giờ Thánh lễ, St. Barbara, Blüchertsr. 20, Neuss

- 15.00 giờ Thánh lễ, CĐ Düsseldorf ( Cha Thắng)
Maria Rosenkranz, Burscheider 20, Düsseldorf
- 15.00 giờ Thánh lễ - CD Bonn mừng lễ quan thầy
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

Thứ bẩy, 17.09., Chúa nhật 25. thường niên
16.00 giờ thánh lễ - Mừng Tết Trung Thu
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Chúa nhật, 18.09., thứ 25. thường niên
Giáo đoàn mừng lễ kính các Thánh tử đạo Việt Nam
Ngày lễ giỗ 14. Tôi Tớ Chúa Phanxicô Văn Thuận
15.00 giờ Thánh lễ
Stiftung der Celittinen zur hl. Maria
Graseggerstrasse 105 , 50737 Koeln- Longerich

Thứ bẩy, 24.09. CĐ Troisdorf mừng Tết Trung Thu
16.00 giờ Thánh lễ.
St. Gerhard, Altestr. 5, Troisdorf

Chúa nhật 26. thường niên, 25.09.
-11. 00 giờ kính lòng Chúa thương xót - Thánh lễ
Herz Jesu, Roßstr. 75, Düsseldorf
- 15.00 giờ Thánh lễ
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

- Kính Thánh