Tháng Bảy&Tám
Lịch trình thánh lễ 2016

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình Thánh lễ tháng 07&8. 2016

Thứ bảy, 02.07.2016
- 15.00 giờ CD Erftstadt mừng bổn mạng
St. Alban, Carl Schurz 128, Erftstadt
- 15.30 giờ Thánh lễ tạ ơn
St.Barbara, Blücherstr. 20, Neuss

Chúa nhật 14. thường niên, 03.07.2016
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
11.00 giờ thánh lễ- CD Krefeld
St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld
- 15.00 giờ thánh lễ - CD Mönchengladbach
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Moenchengladbach

Thứ bảy, 09.07. 2016
CD Troisdorf mừng kính bổn mạng Thánh Phero
16.00 giờ Thánh lễ-
St. Gehard, Altestr. 5, Troisdorf

Chúa nhật 15. thường niên, 10.07.2016
- 10.00 giờ Kính lòng Chúa thương xót
Thánh lễ - St. Barbara, Bluecherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ Thánh lễ - CD Düsseldorf
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ bảy, 16.07.2016
15.00 giờ lễ hôn phối -
St. Gehard, Altestr. 5, Troisdorff

Chúa nhật, 17.07.2016
12.00 giờ Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 50 năm hôn phối
St. Thomas, Breslauerstr. 1, 40822 Mettmann

Từ 22.07. đến Chúa nhật 24.07.
Cha Giuse Tước giảng về nếp sống gia đình ,
St.Hedwig, Mackestr, 43, Bonn

Thứ sáu 22.07.
10.00 giờ khai mạc giảng về gia đình
17.30 thánh lễ

Thứ bẩy, 23.07.
10.00 giờ giảng về gia đình
19.30 giờ thánh lễ

Chúa nhật, 24.07.
10.00 giờ giảng về gia đình
14.00 giờ Thánh lễ kết thúc

Thứ bẩy, 30.07.2016
- 12.30 giờ lễ hôn phối- St. Gereon, Monheim
Franz-Boehm-Str. 6, 40789 Monheim am Rhein
- 15.00 giờ lễ hôn phối - St. Joseph, Düsseldorf Rat
Rath Kirchplatz 12, Düsseldorf

Thứ bẩy, 06.08. chúa nhật 19. thường niên
15.00 giờ Thánh lễ CD Aachen
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật 19. thường niên, 07.08. 2016
- 10. 00 giờ kính lòng Chúa thương xót
11.00 giờ Thánh lễ
St. Josef, An der Josephkirch 5, Krefeld
- 15.00 giờ Hội các Bà Mẹ Công Giáo
mừng kính bổn mạng Thánh Monica
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Từ 09. - 15. tháng Tám hành hương Roma

Chúa nhật 14.08. CD mừng lễ Đức Mẹ lên trời
10.00 giờ Thánh lễ - CD Neuss
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss

Thứ hai, 15.08. lễ mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời

Thứ bẩy, 20.08. chúa nhật 21. thường niên
15.00 giờ lễ giỗ, Mönchengladbach

Chúa nhật 21. thường niên, 21.08. 2016
- 11.00 giờ thánh lễ- St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 giờ CD Koeln mừng kính bổn mạng
St. Johannes 23., Kopenhagenerstr. 5, Koeln

Từ 22. đến 28.08. hành hương Roma chuyến thứ hai

- Kính Thánh