Tháng Sáu
Lịch trình thánh lễ 2016

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình Thánh lễ tháng 06. 2016

Thứ sáu, 03.06. lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
18.30 giờ kính lòng Chúa thương xót
Giờ thánh - Thánh lễ
St. Alban, Carl Schurz 128, Erftstadt

Thứ bảy, 04.06.2016
18.00 giờ thánh lễ - Cđ Troisdorf
Maria Königin, Blücherstr. 44, Troisdorf

Chúa nhật 10. thường niên, 05.06.
-13.00 giờ thánh lễ CD Mönchengladbach
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach
- 15.30 giờ CD Krefeld mừng kính bổn mạng
Rước kiệu Thánh tâm Chúa Giêsu
St. Bonifatius, Bonifatiusstr. 17, Krefeld

Thứ bảy, 11.06. 2016
15.00 giờ CĐ Aachen
St. Peter , Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật 11. thường niên, 12.06.2016
-10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót, thánh lễ
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ thánh lễ CĐ Köln
St. Katharina, Schneebergstr. 63, Köln

Chúa nhật 12. thường niên, 19.06.2016
15.00 giờ Thánh lễ - CD Wuppertal
St. Ewalde, Hauptstr. 96. Wuppertal

Thứ sáu, 24.06. lễ thánh Gioan tiền hô

* Thứ bảy, 25.06. CD Erftstadt mừng kính bổn mạng
15.00 St. Alban, Carl Schurz 128, Erftstadt

Chúa nhật 13. mùa thường niên, 26.06.2016
- 11.00 giờ kính lòng Chúa thương xót-Thánh lễ
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 giờ thánh lễ - CD Düsseldorf mừng bổn mạng
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20. Düsseldorf

Thứ tư, 29.06.2016 lễ Thánh Phero và Phaolo

- Kính Thánh