Tháng Năm
Lịch trình thánh lễ 2016

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình Thánh lễ tháng 05. 2016

Chúa nhật 6. mùa phục sinh, 01.05.
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
11.00 giờ thánh lễ - Rước kiệu và Dâng hoa kính Đức mẹ
St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld
- 15.00 giờ kính lòng Chúa thương xót-
Thánh lễ dâng hoa kính Đức Mẹ
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Thứ năm, 05.05. lễ Chúa Giêsu lên trời
11.30 giờ thánh lễ - ngày các Ca Đoàn, Ban Trẻ picnic.
Sau thánh lễ nướng thịt ở sân nhà Dòng đến 20.00 giờ
Nhà Dòng Ngôi Lời, Arnold-Janssen, 30, St. Augustin

Thứ bảy, 07.05. 2016
15.00 giờ Lễ giỗ hai Ông Giuse và Bà Maria
St. Alban , Carl-Schurz 128, Erftstadt

Chúa nhật 7. mùa phục sinh, 08.05.2016
Ngày hành hương kính Đức mẹ Banneux
11.00 giờ rước kiệu kính Đức Mẹ
15.30 chặng đàng thánh gía
Chầu Mình Thánh-Kính di tích các Thánh tử đạo Việt Nam
Rue de l´Esplana 57, 4141 Banneux, Belgium.

Từ 14. đến 16.05. Đại hội Công giáo Việt Nam
- Thứ bảy, 14.05. Đại Hội Công giáo Việt Nam
15.00 giờ Bí tích giải tội
18.00 giờ Nghi thức khai mạc Đại hội
Thánh lễ vọng mừng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống
- Chúa nhật , 15.05.2016 lễ Đức Chúa thánh Thần hiện xuống
11.00 giờ Thánh lễ
- Thứ hai, 16.05.
09.00 giờ rước kiệu - Thánh lễ bế mạc đại hội
Berufschule: Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg

Thứ bảy, 21.05. lễ Chúa ba ngôi
15.00 giờ Thánh lễ
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật, 22.05. lễ Chúa ba ngôi
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót- Thánh lễ
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ Thánh lễ - Dâng hoa kính Đức Mẹ
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ năm, 26.05. lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu

* Chúa nhật 9. mùa thường niên, 29.05.2016
- 11.00 giờ kính lòng Chúa thương xót-Thánh lễ
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 giờ thánh lễ
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

- Kính Thánh