Tháng
Lịch trình thánh lễ 2016

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình Thánh lễ tháng 04. 2016

Chúa nhật lòng Chúa thương xót, 03.04.
-10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót- thánh lễ
St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld
- 15.00 giờ kính lòng Chúa thương xót - Thánh lễ -
St. Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Thứ bảy, 09.04 chúa nhật 3. mùa phục sinh
15.00 giớ Thánh lễ - St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật thứ 3, mùa phục sinh, 10.04.
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót - Thánh lễ
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ Thánh lễ - St. Maria Rosenkranz, Düsseldorf.

Chúa nhật 4. mùa phục sinh, 17.04.
15.00 giờ lễ truyền chức Linh mục
Dòng Ngôi Lời, Arnold-Janssen 30, St. Augustin

Thứ bảy, 23.04. Chúa nhật 5. mùa phục sinh
Lễ giỗ Ông Phero Quy, Erftstadt

Chúa nhật 5. mùa phục sinh, 24.04
- 11.00 giờ kính lòng Chúa thương xót -Thánh lễ.
Herz Jesu, Roßstr. 75, Düsseldorf
- 15.00 Giờ thánh Thánh lễ-St. Ewalde, Hauptstr. 96. Wuppertal

Thứ bảy, 30.04.2016
- 15.00 giờ Lễ giỗ Ông Ignatio Dương Mönchengladbach
- 16.00 giờ thánh lễ mở tay của Cha Tuấn- St. Gehard, Altestr. 5, Troisdorf

- Kính Thánh