Tháng Mười Hai
Lịch trình thánh lễ 2016

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch thánh lễ tháng 12.2016

Thứ sáu đầu tháng, 02.12. kính thánh tâm Chúa Giêsu
18.30 giờ Thánh lễ
St. Alban, Carl Schurz 128 , Erftstadt

Thứ bảy 03.12. thứ hai mùa Vọng
Lễ kính Thánh Phanxico Xavie
15.00 giờ Thánh lễ CD Aachen.
St. Peter, Peterskirchhof 1, Aachen

Chúa nhật 2. mùa Vọng, 04.12.
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót - Thánh lễ
St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld
- 15.00 giờ Thánh lễ
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Duesseldorf

Thứ năm, 08.12. lễ Đức mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội

Thứ bảy, 10.12. Chúa nhật 3. mùa Vọng
- 16.00 giờ Thánh lễ CD Troisdorf - Cha Thắng
St. Gerhard, Alte 5, Troisdorf
- 16.00 giờ Thánh lễ CD Erftstadt - Cha Long
St. Barbara, Roncallistr. 14, Erftstadt

Chúa nhật, 11.12. thứ ba mùa Vọng
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót - Thánh lễ
St. Barbara, Bluecherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ Thánh lễ CD Viersen
St. Ulrich, An St. Ulrich 5, Viersen - Duelken

Thứ bảy, 17.12. Chúa nhật 4. mùa Vọng
15.00 giờ Thánh lễ - CD Koeln
Hlg. Papst Johannes 23., Kopenhagenerstr. 5, Koeln

Chúa nhật, 18.12. thứ tư mùa Vọng
15.00 giờ Thánh lễ CD Bonn
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

Thứ bảy, 24.12. đêm thánh vô cùng
18.00 giờ Bí tích giải tội
19.00 giờ thánh lễ đêm mừng Chúa giáng sinh
St. Josef, An der Josephkirch 5, Krefeld
Lễ chung Giáo đoàn, có mừng lễ ở hội trường

Chúa nhật, 25.12. lễ mừng Chúa giáng sinh
14.30 Bí tích giải tội - Lễ chung Giáo đoàn
15.30 giờ thánh lễ mừng Chúa giáng sinh
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf
Lễ chung Giáo đoàn, có mừng lễ ở hội trường

Thứ hai, 26.12. lễ Thánh Stephano
- 15.00 giờ lễ mừng Chúa giáng sinh - Cha Thomas Nhuệ
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach
- 15.00 giờ Lễ mừng Chúa giáng sinh- Cha Long
St. Ewalde, Hauptstr. 96. Wuppertal

- Kính Thánh