Tháng Mười Một
Lịch trình thánh lễ 2016

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch thánh lễ tháng 11.2016, tháng cầu cho các linh hồn

Thứ ba, 01.11. lễ các Thánh nam nữ
14.30 giờ kính lòng Chúa thương xót
15.00 thánh lễ cầu cho các Linh hồn
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Moenchengladbach

Thứ tư, 02.11. lễ cầu cho các linh hồn

Thứ sáu đầu tháng, 04.11.
18.30 kính lòng Chúa thương xót
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Thứ bảy, 05.11. Chúa nhật thứ 32. thường niên
15.00 giờ Thánh lễ cầu cho các linh hồn
St. Peter, Peterskirchhof 1, Aachen

Chúa nhật, 06.11. thứ 32. thường niên
- 10.00 giờ Kính lòng Chúa thương xót
11.00 giờ Thánh lễ cầu cho các Linh hồn
St. Joseph, An der Josephkirche 5, Krefeld
- 16.00 thánh lễ cầu cho các Linh hồn
St. Gerhard, Alte 5, Troisdorf

Chúa nhật, 13.11. thứ 33. thường niên
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
Thánh lễ cầu cho các Linh hồn
St. Barbara, Bluecherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ Thánh lễ cầu cho các Linh hồn
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Duesseldorf

Thứ bảy, 19.11. lễ Chúa Kitô vua
16.00 giờ Thánh lễ cầu cho các Linh hồn
St. Alban, Carl Schurz 128, Erftstadt

Chúa nhật, 20.11. lễ Chúa Kitô Vua
- 11.00 giờ Thánh lễ cầu cho các Linh hồn
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 giờ Thánh lễ cầu cho các Linh hồn
St. Katharina, Schneeberg 63 ,50765 Köln
Ngày bế mạc Năm Thánh lòng thương xót 2015-2016

Thứ Năm, 24.11. lễ kính các Thánh tử đạo Việt Nam

Chúa nhật, 27.11. thứ nhất mùa Vọng
- 11.00 giờ Thánh lễ kính lòng Chúa thương xót
Herz Jesu, Rossstr. 75, Duesseldorf
- 15.00 giờ kính lòng Chúa thương xót - Thánh lễ
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

- Kính Thánh