Tháng Mười
Lịch trình thánh lễ 2016

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình Thánh lễ tháng 10. 2016

Thứ bảy, 01.10. chúa nhật thứ 27. thường niên
16.00 giờ thánh lễ
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Chúa nhật, 02.10. thứ 27. thường niên
- 10.00 giờ kính Chúa thương xót
10.45 giờ Thánh lễ - Rước kiệu Đức mẹ
St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld
- 15.00 giờ khánh nhật truyền giáo- Nhà Dòng Ngôi Lời,
Arnold-Janssen 30, St. Augustin

Thứ bảy, 08.10. Chúa nhật 28. thường niên
15.00 giờ thánh lễ - St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật, 09.10. thứ 28. thường niên
Hội các Bà Mẹ Công giáo mừng kính quan thầy
Viện phụ Ephrem Đức giảng tĩnh tâm
10.00 giờ tĩnh tâm hội các Bà Mẹ Công giáo
15.00 giờ thánh lễ
Maria Rosenkranz, Burcheiderstr. 20, Düsseldorf.
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót - Thánh lễ
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss

Thứ bảy, 15.10. chúa nhật 29. thường niên
14.00 giờ Bí tích giải tội
15.00 giờ thánh lễ - St. Anna, Jostberg 20, Wipperfürth

Chúa nhật, 16.10. thứ 29. thường niên
- 11.00 thánh lễ - St. Hedwig,
Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 giờ Thánh lễ
Hlger Papst Johannes 23., Kopenhagener 5, Köln

Thứ bẩy, 22.10. 2016
16.00 Lễ giỗ Anh Giuse Vinh, Troisdorf

Chúa nhật, 23.10. thứ 30. thường niên
15.00 giờ Thánh lễ CĐ Viersen
St. Ulrich, An St. Ulrich 5. Viersen

Thứ bảy, 29.10.2016 lễ giỗ thứ lần 53. Cố Tổng Thống
Gioan Baotixita Ngô đình Diệm
Cầu nguyện cho quê hương đất nước Việt Nam
và vị ân nhân của chúng ta
14.00 giờ thánh lễ - Heilig Geist Krankenhaus
Graseggerstrasse 105 , 50737 Koeln- Longerich

Chúa nhật, 30.10. thứ 31. thường niên
- 11.00 kính lòng chúa thương xót. Chầu Thánh thể -Thánh lễ
Herz Jesu, Roßstr. 75, Düsseöldorf
- 15.00 Thánh lễ - St. Ewalde, Hauptstr. 86, Wuppertal

Những ngày lễ kính trong tháng 10.
- 01.10. lễ Thánh Teresa hài đồng Giêsu
- 02.10. lễ Thiên Thần bản mệnh
- 04.10.lễ Thánh Phanxico Assisi
- 07.10. lễ Đức Mẹ mân côi

- Kính Thánh