Tháng Một
Lịch trình thánh lễ 2016

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình Thánh lễ tháng 01. 2016

Thứ năm, 24.12, đêm thánh vô cùng
18.00 giờ Bí tích giải tội
19.00 giờ thánh lễ đêm mừng Chúa giáng sinh
St. Josef, An der Josephkirch 5, Krefeld
Sau thánh lễ có tiệc mừng chung ở hội trường nhà thờ

Thứ sáu, 25.12. lễ mừng Chúa giáng sinh
14.30 Bí tích giải tội
15.30 giờ thánh lễ mừng Chúa giáng sinh
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf
Sau thánh lễ có tiệc mừng chung ở hội trường nhà thờ.

Thứ bảy, 26.12. lễ thánh Stephano
15.00 giờ Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Chúa nhật, 27.12. lễ thánh gia thất
14.00 giờ thánh lễ CD St. Ewalde, Hauptstr. 96. Wuppertal

Thứ năm, 31.12.2015 ngày cuối năm Dương lịch
17.00 giờ Thánh lễ tạ ơn, CĐ Bonn
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

Chào mừng Năm Mới 2016

Thứ sáu, 01.01.2016 lễ Đức Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa
ngày đầu năm mới dương lịch
14.00 giờ hành hương kính Đức Mẹ Kevelaer
Cha Nhuệ thuyết giảng, Thánh lễ ngày đầu năm mới
Basilika, Kapellenplatz 35, 47623 Kevelaer

Thứ bảy, 02.01.
16.00 giờ thánh lễ đầu năm mới
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Chúa nhật, 03.01. thứ hai sau lễ giáng sinh
-10.00 giờ kính lòng chúa thương xót
11.00 giờ thánh lễ mừng Ba Vua
St. Josef, An der Josephkirch 5, Krefeld
- 15.00 giờ kính lòng Chúa thương xót - Lễ mừng Ba Vua.
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Thứ tư, 06.01. lễ Ba Vua đến thờ lạy hài nhi Giêsu
Thứ bảy, 09.01. lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
15.00 giờ Thánh lễ - St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật, 10.01. lễ Chúa chịu phép rửa
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót -Thánh lễ
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ Thánh lễ
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf
Thứ bảy, 16.01. Chúa nhật thứ 2. thường niên
15.00 giờ CD Köln đón mừng mùa Xuân năm mới
Heiliger Papst Johannes XXÌÌI. Kopenhagener 5, Köln

Chúa nhật, 17.01. Chúa nhật 2. thường niên
15.00 giờ CD Viersen đón mừng mùa Xuân năm mới
St. Ulrich, An St Ulrich 15. Viersen

Thứ bảy, 23.01. Chúa nhật 3. thường niên
16.00 giờ CD Erftstadt đón mừng mùa Xuân năm mới
St. Alban, Carl Schurz 128, Etrftstadt

Chúa nhật, 24.01. thứ 3. thường niên
15.00 giờ CD Bonn đón mừng mùa Xuân năm mới
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

Thứ bảy, 30.01. Chúa nhật 4. thường niên
16.00 giờ CD Troisdorf đón mừng mùa Xuân năm mới
St. Gehard, Altestr. 5, Troisdorf

Chúa nhật, 31.01. thứ 4. thường niên
- 11.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
Herz Jesu, Roßstr. 75, Düsseldorf
- 15.00 giờ CD Wuppertal đón mừng năm mới
St. Ewalde, Hauptstr. 96. Wuppertal

- Kính Thánh