Tháng Chín
Lịch trình thánh lễ 2015

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng chín

Thứ sáu đầu tháng, 04.09. kính Thánh tâm Chúa Giêsu

18.30 giờ St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Thứ bảy đầu tháng, 05.09. kính Đức Mẹ Maria.

17.00 giờ Thánh lễ

St. Gerhard, Altestr. 5, Troisdorf

Chúa nhật, 06.09. thứ 23. thường niên

- 10.00 giờ kính lòng thương xót Chúa

11.00 giờ thánh lễ - St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld

- 15.00 giờ Thánh lễ mừng quan thầy các thánh tử đạo

St. Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Thứ bảy, 12.09. chúa nhật 24. thường niên

- 15.00 giờ thánh lễ, CĐ Aachen ( Cha khách)

St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

- 15.00 giờ CD Neuss (Cha Long)

St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss

Chúa nhật, 13.09. thứ 24. thường niên

15.00 giờ CD Düsseldorf

Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ hai, 14.09. lễ kính thánh gía Chúa Giêsu

Thứ ba, 15.09. kính trái tim đức mẹ Maria

Thứ bảy, 19.09. chúa nhật 25. thường niên

- 15.00 giờ lễ hôn phối

Maria Rosenkranz, Düsseldorf ( Cha Long)

- 15.00 giờ thánh lễ kỉ niệm 25. hôn phối

Hilden (Cha Thiện)

- 16.00 giờ lễ kính các Thánh tử đạo VN,

St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt ( Cha Thắng)

Chúa nhật 20.09. thứ 25. thường niên

15.00 giờ CD Bonn mừng kính quan thầy Thánh gía Chúa Giêsu

St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

Thứ bảy, 26.09. lễ giỗ Tôi Tớ Chúa Phanxico Xavier Nguyễn văn Thuận

14.00 giờ Thánh lễ

Graseggerstrasse 105 - 50737 Koeln- Longerich

Chúa nhật, 27.09. thứ 26. thường niên

15.00 giờ CD Wuppertal

St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

Thứ ba, 29.09. lễ kính Tổng lãnh Thiên Thần

Michael, Gabriel và Raphael

- Kính Thánh