Tháng Bảy & Tám
Lịch trình thánh lễ 2015

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng Bảy và tháng Tám

Thứ bảy, 04.07.
-11. 00 giờ lễ Rửa tội St. Barbara, Neuss
- 15.00 giờ lễ giỗ

Chúa nhật, 05.07. thứ 13. thường niên
- 10.00 giờ kính lòng thương xót Chúa
10.45 Thánh lễ - St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld
- 15.00 giờ kính lòng thương xót Chúa - thánh lễ
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Từ 06. - 12. hành hương Đức mẹ Jana Gosra Balan

Thứ bảy, 25.07.
- 15.00 lễ hôn phối Việt & Thùy Anh, St. Lambertus, Erkelenz

Chúa nhật, 26.07. thứ 17. thường niên- CĐ Wuppertal
- 15.00 giờ thánh lễ - St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

Thứ bảy, 01.08.
- 11.00 giờ lễ rửa tội, Heilig Geist, Mönchengladbach
- 15.00 giờ lễ Hôn phối Dung và Khoa, St. Barbara, Neuss

Chúa nhật, 02.08. thứ 18. thường niên
- 10.giờ kính lòng thương xót Chúa - Thanh lễ.
St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld
- 15. giờ Thánh lễ
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Thứ bảy, 08.08.
- 14.30 giờ lễ Hôn phối Thúy Hằng và Anh Vũ,
St. Gertrud, Düsseldorf
- 14.30 giờ lễ Hôn phối Hồng Diễm và Văn Dược,
Zur Heilgen Faminlie, Dormagen, Cha Hiển

Chúa nhật, 09.08. thứ 19. thường niên
- 11.00 giờ lễ hôn phối Anh Đào và Köder, Neuss
-15.00 giờ Thánh lễ- St. Peter, Peterkirchhof,1, Aachen

Thứ bảy, 15.08. lễ Đức Mẹ lên trời
- 15.00 giờ CĐ Neuss mừng lễ quan thầy
St. Stephanus, Lüttenglehner Str. 74, Neuss
- 15.00 giờ lễ giổ, St. Alban, Erftstadt

Chúa nhật, 16.08. thứ 20. thường niên
- 11.00 giờ Thánh lễ - St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 giờ CD Kön mừng lễ quan thầy Đức Mẹ lên trời.
St. Katharina, Schneeberg 63, 50765 Köln

Thứ bảy, 22.08.
- 15.00 giờ lễ hôn phối Tỵ và Cầm, St. Dionysius, Hürth..
- 16.00 giờ Thánh lễ CĐ Viersen , Cha Thắng
St. Ulrich, An St Ulrich 15. Viersen Dülken

Chúa nhật, 23.08. thứ 21. thường niên
- 11.00 giờ lễ giỗ- St. Ewalde, Hauptstr. 96. Wuppertal
- 15.00 giờ tĩnh tâm hội các Bà Mẹ CG Mönchengladbach
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Thứ bảy, 29.08.
15.00 giờ lễ giỗ. St. Ewalde, Hauptstr. 96. Wuppertal

Chúa nhật, 30.08. thứ 22. thường niên
09.30 giờ tĩnh tâm Hội các Bà mẹ CG
15.00 Thánh lễ chung CĐ Düsseldorf với Hội
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

- Kính Thánh