Tháng
Lịch trình thánh lễ 2015

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng Tư

Thứ sáu tuần thánh, 03.04. tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết trên thập gía
- 14.00 giờ chặng đàng thánh gía
Nghi lễ hôn kính thánh gía Chúa Giêsu
St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld
- 17.00 giờ chặng đàng thánh gía
Nghi lễ hôn kính thánh gía Chúa Giêsu
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Thứ bảy tuần thánh, 04.04.
21.00 giờ Canh thức phục sinh
Nghi lễ cây nến Chúa phục sinh - Thánh lễ Rửa tội
St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld

Chúa nhật chúa phục sinh, 05.04.
15.30 giờ Thánh lễ mừng Chúa phục sinh - Lễ chung Giáo đoàn
Sau thánh lễ mừng lễ chung ở hội trường nhà thờ.
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Duesseldorf

Thứ hai sau lễ phục sinh, 06.04.
15.00 giờ Thánh lễ mừng Chúa phục sinh
St. Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Moenchengladbach

Thứ bảy, 11.04. chúa nhật thứ 2. mùa phục sinh
- 11.00 giờ lễ giỗ Bà Maria Khảm - Remscheid
- 15.00 giờ Thánh lễ CĐ Aachen
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật lòng thương xót Chúa, 12.04.
- 10.00 giờ Thánh lễ CĐ Neuss
St. Barbara, Bluecherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ Thánh lễ CĐ Bonn
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

Thứ bảy, 18.04. chúa nhật thứ 3. mùa phục sinh
16.00 giờ Thánh lễ CĐ Erftstadt
St.. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Chúa nhật thứ 3. mùa phục sinh, 19.04.
- 11.00 giờ kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
Herz Jesu, Rossstr. 75, Duesseldorf
- 16.00 giờ Thánh lễ CĐ Viersen
St. Ulrich, An St Ulrich 5, Viersen Dünkel

Thứ bảy, 25.04. chúa nhật thứ 4. mùa phục sinh
15.00 giờ lễ giỗ Ông Giuse Maria Trọng, Meerbusch

Chúa nhật thứ 4. mùa phục sinh, 26.04.2015
15.00 giờ Thánh lễ CĐ Koeln
St. Papst Johannes 23., Kopenhagenerstr. 5, Köln Chorweiler

- Kính Thánh