Tháng Ba
Lịch trình thánh lễ 2015

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ mùa chay tháng Ba

Chúa nhật thứ nhất mùa chay, 01.03.
- 10.00 giờ kính lòng thương xót Chúa
11.0 giờ thánh lễ
St. Joseph, An der Josephkirche 5, Krefeld
-15.00 giờ kính lòng thương xót Chúa – Thánh lễ
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Thứ sáu đầu tháng, 06.03.
18.30 giờ kính lòng thương xót Chúa –Thánh lễ
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Thứ bảy đầu tháng,07.03. chúa nhật thứ 3. mùa chay
CD Aachen mừng mùa xuân mới
15.00 giờ thánh lễ
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật thứ 3. Mùa chay, 08.03.
- 10.00 giờ kính lòng thương xót Chúa-Thánh lễ
St. Barbara, Blücherstr.20. Neuss
- 15.00 giờ thánh lễ
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ bảy, 14.03. chúa nhật thứ 4. Mùa chay
16.30 giờ thánh lễ
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Chúa nhật thứ 4. Mùa chay, 15.03.
- 11.00 giờ CD Bonn Thánh lễ
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 Giờ CD Köln , thánh lễ
St. Papst Johannes 23. , Kopenhagenerstr. 5, Köln

Thứ bảy 21.03. chúa nhật thứ 5. mùa chay
14.00 giờ thánh lễ
St. Anna, Jostberg 20, Wipperfürth
17.00 giờ lễ giỗ - Troisdorf

Chúa nhật thứ 5. Mùa chay, 22.03.
- 11.00 giờ kính lònmg thương xót Chúa
Herz Jesu, Roßstr. 75, Düsseldorf
- 15.00 giờ thánh lễ
St. Ewalde, Hauptstr.96. Wuppertal

Thứ bảy, 28.03. chúa nhật lễ Lá – tĩnh tâm với cha Giuse Tước
10.30 giờ giảng tĩnh tâm về bí tích giải tội và hôn phối
17.00 giờ thánh lễ

Chúa nhật lễ Lá, 29.03. tĩnh tâm
11.00 giờ giảng tĩnh tâm
14.30 giờ giảng dành cho giới trẻ
17.30 thánh lễ rước lá trọng thể
Trong hai ngày tĩnh tâm có cha khách ngồi tòa giải tội
Nhà Dòng Ngôi Lời
Arnold-Janssen 30, St. Augustin

Thông báo
Tĩnh tâm mùa chay 2015
Cha Giuse Nguyễn trọng Tước, Dòng Tên, sẽ giảng tĩnh tâm mùa chay cho Giáo đoàn chúng ta dịp lễ Lá đầu tuần thánh. Ngài sẽ giảng thuyết về Bí tích Giải tội và Bí tích hôn phối.
-Thứ bảy , 28.03.2015 lúc 10.30 giờ giảng tĩnh tâm và giờ lãnh nhận Bí tích giải tội. 17.00 giờ thánh lễ.
- Chúa nhật lễ Lá,. 29.03.2015: 11.00 giờ giảng tĩnh tâm.
Từ 14.30 giờ giảng cho giới trẻ.
17.30 giờ thánh lễ rước kiệu Lá.
Xin kính mời mọi người trong Giáo đoàn, nhất là các Bạn trẻ tham dự hai ngày tĩnh tâm.
Nhà Dòng Ngôi Lời, Arnold-Janssen 30, Sankt Augustin.

- Kính Thánh