Tháng Hai
Lịch trình thánh lễ 2015

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình Thánh lễ tháng 02. 2015

Chúa nhật, 01.02. thứ tư mùa thường niên
- 10.00 giờ kính lòng chúa thương xót
11.00 giờ thánh lễ
St. Joseph, an der Josefkirche 5, Krefeld
- 15.00 giờ kính lòng thương xót Chúa-thánh lễ
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach
Từ 02.02. đến 12.02. hành hương đất thánh Do Thái.

Thứ bảy, 14.02. chúa nhật thứ 6. thường niên
16.00 giờ thánh lễ - CD Troisdorf mừng Xuân mới
Maria Himmelfahrt, Pfarrer-Werrstr. 54, Troisdorf

Chúa nhật, 15.02. thứ 6. thường niên
- 10.00 giờ kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ CÐ Düsseldorf mừng mùa Xuân mới
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ Tư lễ tro, 18.02. bắt đầu mùa chay.
Ăn chay kiêng thịt

Thứ Năm , 19.02. Mùng Một Tết nguyên đán Ất Mùi

Thứ bảy, 21.02. Mùng Ba Tết nguyên đán Ất Mùi
Giáo đoàn mừng lễ Tết nguyên đán
16.00 giờ thánh lễ cầu bình an cho năm mới
18.00 giờ văn nghệ mừng xuân Ất Mùi.
Nhà Dòng Ngôi Lời, Arnold-Janssen 30, Sankt Augustin

Thứ bảy, 28.02. thứ hai mùa chay
15.00 giờ thánh lễ CD Viersen
St. Ulrich, An St. Ulrich 15, Viersen

- Kính Thánh