Tháng Mười Hai
Lịch trình thánh lễ 2015

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng 12.2015

Thứ sáu đầu tháng, 04.12. kính thánh tâm Chúa Giêsu
18.30 giờ kính lòng Chúa thương xót
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Thứ bảy, 05.12. Chúa nhật 2. mùa Vọng
Cộng đoàn Aachen mừng quan thầy Thánh Phanxico Xavie
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật, 06.12., thứ 2. mùa Vọng
- 10 giờ kính lòng Chúa thương xót
11.00 giờ thánh lễ - St. Josef, An der Josephkirch 5, Krefeld
- 15.00 giờ thánh lễ
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ ba, 08.12. lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội
Đức giáo hoàng mở cửa năm thánh đền thờ Thánh Phero
Vatican khai mạc năm thánh lòng từ bi Chúa

Thứ bảy, 12.12. chúa nhật 3. mùa Vọng
16.00 giờ Thánh lễ CD Erftstadt
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftsatdt

Chúa nhật, 13.12. thứ 3. mùa Vọng
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
11.00 giờ thánh lễ CD Neuss
St. Barabara, Blücherstr. 20, Neuss
-15.00 giờ Thánh lễ CD Viersen
St. Cornelius und Peter, Moselstr. 6, Viersen

Thứ bảy, 19.12. chúa nhật 4. mùa Vọng
16.00 giờ thánh lễ CD Troisdorf
Maria Himmelfahrt, Pfarrer-Werrstr. 54, Troisdorf

Chúa nhật, 20.12. thứ 4. mùa Vọng
15.00 giờ CD Köln
Heiliger Papst Gioan 23., Kopenhagenertr. 5, Köln

Thứ năm, 24.12, đêm thánh vô cùng
18.00 giờ Bí tích giải tội
19.00 giờ thánh lễ giáng sinh
St. Josef, An der Josephkirch 5, Krefeld

Thứ sáu, 25.12. lễ Chúa giáng sinh
14.30 Bí tích giải tội
15.30 giờ thánh lễ mừng Chúa giáng sinh
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ bảy, 26.12. lễ thánh Stephano
15.00 giờ Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Chúa nhật, 27.12. lễ thánh gia thất
14.00 giờ thánh lễ CD Wuppertal
St. Ewalde, Hauptstr. 96. Wuppertal

Thứ năm, 31.12.2015 ngày cuối năm Dương lịch
17.00 giờ Thánh lễ tạ ơn, CĐ Bonn
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

- Kính Thánh