Tháng Mười Một
Lịch trình thánh lễ 2015

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng 11.cầu cho các Linh hồn

Chúa nhật, 01.11 Lễ các Thánh Nam Nữ
- 10.00 giờ Kính lòng Chúa thương xót
11.00 giờ Thánh lễ - St. Joseph,
An der Josefkirch 5, Krefeld
- 15.00 giờ kính lòng Chúa thương xót - Thánh lễ
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Monchengladbach

Thứ hai, 02.11. lễ cầu cho các Linh hồn

*Thứ sáu, 06.11.
- 18.30 giờ kính lòng Chúa thương xót - Thánh lễ
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Thứ bảy, 07.11. Chúa nhật 32. thường niên
- 16.00 giờ Thánh lể cầu cho các linh hồn
St. Gerhard, Altestr. 5, Troisdorf

Chúa nhật 32. thường niên, 08.11.
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
Thánh lễ cầu cho các linh hồn
St. Barbara, Blücherstr.20, Neuss
- 15.00 giờ Thánh lễ cầu cho các linh hồn
Maria Rosenkranz, Burschwiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ bảy, 14.11. chúa nhật 33. thường niên
- 15.00 giờ Thánh lễ cầu cho các linh hồn
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật, 15.11. thứ 33. thường niên
- 15.00 giờ thánh lễ cầu cho các linh hồn
Heiliger Papst Gioan 23.,Kopenhagenerstr. 5, Koeln

Thứ bảy, 21.11. lễ Chúa Kito vua vũ trụ
16.00 giờ thánh lễ cầu cho các Linh hồn
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Chúa nhật, 22.11. lễ Chúa Kito vua vũ trụ
15.00 giờ Thánh lễ
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

Thứ hai, 24.11. lễ kính cácThánh tử đạo Việt Nam

Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng, 29.11.
-11.00 giờ kính lòng Chúa thương xót- thánh lễ
Herz Jesu, Roßstr. 75, Düsseldorf
- 15.00 giờ Thánh lễ- St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

Thứ hai, 30.11. lễ Thánh Tông đồ Anrê

- Kính Thánh