Tháng Mười
Lịch trình thánh lễ 2015

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng 10 Tháng mân côi kính Đức Mẹ

Thứ sáu đầu tháng, 02.10. kính Thiên Thần bản mệnh
18.30 giờ kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
St. Alban, Carl Schurz 128, Erftstadt- Libla

Chúa nhật 27. thường niên, 04.10.
-10.00 giờ kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
Trước thánh lễ rước kiệu đức mẹ trong nhà thờ
St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld
-15.00 giờ kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Moenchengladbach

Thứ bảy, 10.10. lễ khánh nhật truyền giáo
16.00 giờ thánh lễ
Dòng Ngôi Lời, Arnold-Janssen 30, St. Augustin

Chúa nhật 28. thường niên, 11.10.
-10.00 giờ kính lòng thương xót Chúa-Thánh lễ
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ thánh lễ
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ bảy, 17.10. chúa nhật 29. thường niên
- 14.00 giờ buí tích giải tội - Thánh lễ
St. Anna, Jostberg 20, Wipperfürth

Chúa nhật 29. thường niên, 18.10.
- 11.00 giờ kính lòng thương xót Chúa-Thánh lễ
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 giờ thánh lễ
Heiliger Papst Johannes XXIII., Kopenhagenerstr. 5, Köln

Thứ bảy, 24.10.
- 11. 00 giờ Lễ tạ ơn, Wuppertal
- 17.00 giờ lễ từ gĩa Diakon Grevelding, Koeln

Chúa nhật 30. thường niên, 25.10.
- 11.00 giờ kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
Herz Jesu, Roßstr. 75, Düsseldorf
- 15.00 giờ thánh lễ - St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

Thứ bảy, 31.10. Lễ các Thánh Nam Nữ
16.30 giờ Thánh lễ - St. Ulrich, An St. Ukrich 5, Viersen

- Kính Thánh