Tháng Một
Lịch trình thánh lễ 2015

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình Thánh lễ tháng 01. 2015

Thứ tư, 24.12. đêm thánh vô cùng
19.00 giờ thánh lễ mừng Chúa giáng sinh
St. Joseph, an der Josephkirche 5, Krefeld

Thứ năm, 25.12. Lễ Chúa giáng sinh
15.30 giờ thánh lễ mừng Chúa giáng sinh
St. Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf
Sau thánh lễ mừng Chúa giáng sinh ở hội trường nhà xứ.

Thứ sáu, 26.12. lễ thánh Stephano
15.00 giờ thánh lễ mừng Chúa giáng sinh
St. Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Thứ bảy, 27.12. lễ thánh gia thất
15.00 giờ Thánh lễ - St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss

Chúa nhật, 28.12. lễ thánh gia thất
- 11.00 giờ chầu kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
Herz Jesu, Roßstr. 75, Düsseldorf
- 14.00 giờ Thánh lễ - CD Wuppertal mừng giáng sinh
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

Thứ tư, 31.12. ngày cuối năm dương lịch
17.00 giờ thánh lễ - St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

Tháng Một 2015

Chào mừng năm mới Dương lịch

Thứ năm, 01.01.2015 lễ đức mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa
Hành hương tân niên kính viếng đức mẹ Keverlae
14.00 giờ Cha Nguyễn thiết Thắng giảng về đức mẹ Maria
an ủi kẻ âu lo
15.00 giờ Thánh lễ đầu năm kính đức mẹ Maria
Basilika , Kapellestr. 35, Keverlaer

Thứ sáu, 02.01.2015
16.00 giờ Cha Nguyễn thiết Thắng giảng thuyết
18.00 giờ Thánh lễ - St. Gerhard, Altestr. 5, Troisdorf

Thứ bảy, 03.01.2015, kính trái tim đức mẹ Maria
15.00 giờ đề tạ - Thánh lễ
St. Papst Johannes XXIII., Kopenhagener 5, Köln

Chúa nhật 04.01. thứ hai sau lễ giáng sinh - Lễ Ba Vua
- 10.00 giờ kính lòng thương xót Chúa- 11.00 giờ thánh lễ
St. Joseph, an der Josephkirche 5, Krefeld
- 15.00 giờ kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Thứ ba, 06.01. lễ Chúa hiển linh

Thứ bảy, 10.01. lễ Chúa chịu phép rửa
15.00 giờ thánh lễ - St. Peter, Peterkichhof, 1, Aachen

Chúa nhật, 11.01. lễ Chúa chịu phép rửa
- 10.00 giờ kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ thánh lễ
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ bảy, 17.01. Chúa nhật 2. thường niên
16.00 giờ thánh lễ - CD Erftstad mừng Năm mới
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Chúa nhật, 18.01. thứ hai thường niên
15.00 giờ kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

Thứ bảy, 24.01. Chúa nhật 3. thường niên
15.00 giờ CD Köln mừng Năm mới
St. Papst Johannes 23. , Kopenhagener 5, Köln Chorweiler

Chúa nhật 25.01. thứ ba thường niên
-11.00 giờ Kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
Herz Jesu, Roßstr. 75, Düsseldorf
- 15.00 giờ Thánh lễ - St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

Thứ bảy, 31.01. lễ Thánh Gioan Bosco
15.00 giờ lễ giỗ - St. Michael, Klarastr. 6, Ertstadt

- Kính Thánh