Tháng Sáu
Lịch trình thánh lễ 2014

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng sáu

Chúa nhật, 01.06. thứ 7. mùa phục sinh
14.30 giờ kính lòng thương xót Chúa
15.00 giờ Thánh lễ kính Thánh tâm chúa Giêsu
CD Krefeld mừng kính quan thầy Thánh Tâm Chúa
St. Bonifatius, Bonifatiusstr. 17, Krefeld

Thứ sáu đầu tháng, 06.06. kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
18.30 giờ Chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa -.
Thánh lễ - St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Từ 07. - 09. tháng Sáu Ðại Hội Công giáo Việt Nam
Schulzentrum, Triscatinerplatz 1, 97437 Hassfurt
Thứ bảy, 07.06.lúc 18.00 lễ khai mạc Ðại Hội
Chúa nhật, 08.06. Lễ Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống
Thứ hai, 09.06. rước kiệu cung nghinh Ðức Mẹ Lavang

Thứ bảy, 14.06. lễ Chúa Ba Ngôi
15.30 giờ Cha Martin Quốc Vinh trở về từ Phi Châu dâng lễ
cho việc truyền giáo- Dòng Ngôi Lời
St. Augustin, Arnold -Janssen 30, St. Augustin

Chúa nhật, 15.06. lễ Chúa Ba Ngôi
- 10.00 giờ Chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa -
Thánh lễ - St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ CD Düsseldorf mừng kính quan thầy thánh Tâm
Chúa Giêsu
St. Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ bảy, 21.06. Chúa nhật 12. thường niên
15.00 giờ Thánh lễ - CD Erftstadt mừng kính quan thầy
Thánh Tâm Chúa. St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Chúa nhật 12. mùa thường niên, 22.06.
- 11.00 giờ Chầu thánh thể kính lòng thương xót Chúa -
Thánh lễ - St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 giờ Thánh lễ -
CD Viersen mừng bổn mạng Thánh Phero
St. Ulrich, An Ulrich 15, Viersen - Dünkel

Thứ bảy, 28.06. Chúa nhật 13. thường niên
16.00 giờ CD Troisdorf mừng kính bổn mạng Thánh Phero
St. Gerhard, Altestr. 5, Troisdorf

Chúa nhật, 29.06.
Lễ kính hai Thánh Phero và Phaolo Tông đồ
Giáo đoàn hành hương về Aachen viếng những di tích thánh
trong nhà thờ nhà thờ chính tòa Aachen.
11.00 giờ Thánh lễ với Ðức Hồng Y Meisner
Dom Aachen, Zentrum Aachen.

- Kính Thánh