Tháng Năm
Lịch trình thánh lễ 2014

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng Năm, tháng kính Ðức mẹ

Thứ năm, 01.05. lễ Thánh Giuse thợ,
11.00 giờ thánh lễ - Các ca đoàn, bạn trẻ picnic nướng thịt
Nhà Dòng Ngôi Lời St. Augustin
Arnold Janssen 30, St. Augustin

Thứ sáu đầu tháng, 02.05. kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
18.30 giờ Chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa -
Thánh lễ - St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Thứ bảy đầu tháng, 03.03. kính đức mẹ Maria
18.00 giờ kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
Maria Königin, Blücherstr. 44, Troisdorf

Chúa nhật, 04.05. thứ 3. mùa phục sinh
- 11.00 giờ Chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa -
Thánh lễ - St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 giờ Chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa -
Thánh lễ.Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Moenchengladbach

Thứ bảy, 10.05. chúa nhật 4. phục sinh
15.00 giờ Thánh lễ - Rửa tội và hôn phối
St. Johannes 23. , Kopenhagenerstr. 5, Köln

Chúa nhật, 11.05. Hành hương Ðức Mẹ Banneux
11.00 giờ rước kiệu Ðức Mẹ Banneux - Dâng hoa
12.00 giờ Thánh lễ
15.30 đàng thánh gía - Chầu Mình Thánh Chúa.
Tôn kính xương Thánh Tử đạo Việt Nam

Thứ bảy , 17.05. chúa nhật 5. mùa phục sinh
15.00 thánh lễ - St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật, 18.5. thứ 5. mùa phục sinh.
- 10.00 giờ Chầu Thánh thể kính lòng thương xót Chúa
11.00 giờ thánh lễ - Dâng hoa kính Ðức Mẹ
St, Joseph, An der Josephkirche 5, Krefeld
- 15.00 giờ Thánh lễ -Dâng hoa kính Ðức Mẹ
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ bảy, 24.05. chúa nhật 6. mùa phục sinh
14. 00 gặp gỡ - 14.30 giờ Thánh lễ
15.30 thăm viếng Căn phòng Vị Tôi Tớ Chúa
Graseggerstr. 105, 50737 Köln - Longerich

Chúa nhật, 25.05. thứ 6. mùa phục sinh
- 10.00 giờ Chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa
Thánh lễ, St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ thánh lễ - St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

Thứ Năm, 29.05. lễ Ðức Chúa Giêsu lên trời
15.00 giờ Thánh lễ
Maria Rosenkranz, Bellstiegstr. 45, Mönchengöadbach

- Kính Thánh