Tháng
Lịch trình thánh lễ 2014

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng Tư, mùa phục sinh

Thứ sáu đầu tháng, 04. 04 kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
- 16.00 giờ đền tạ - Thánh lễ
Maria Empfängnis, Oststr. 40, Düsseldorf
- 19.00 giờ Chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa -
Thánh lễ - St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Thứ bảy đầu tháng, 05.04. kính đức mẹ Maria
- 15.00 giờ đền tạ - Thánh lễ
St. Johannes, Kopenhagenerstr. 5, Köln
- 18.00 giờ kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
Maria Königin, Blücherstr. 44, Troisdorf

Chúa nhật, 06.04. thứ 5. mùa chay
- 10.00giờ Chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa -
Thánh lễ - St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ Chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa -
Thánh lễ.Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Moenchengladbach

Thứ bảy, 12.04. chúa nhật lễ Lá
15.00 giờ Thánh lễ - CÐ Aachen
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật, 13.04. lễ Lá -Ngày tĩnh tâm
11.00 giảng tĩnh tâm
12.30 giờ bữa trưa - 14.30 giờ giảng phòng - Giải tội
16.30 giờ thánh lễ làm phép Lá
Herz Jesu, Roßstr. 75, Düsseldorf

Thứ Năm tuần thánh, 17.04.
Kỷ niệm Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể
19.00 giờ Thánh lễ tiệc ly - Chầu Thánh Thể
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss

Thứ sáu tuần thánh, 18.04.
Kỷ niệm Chúa Giêsu chết trên thập gía
Hôm nay ăn chay kiêng thịt
-14.00 giờ chặng đàng thánh gía
Lễ nghi tôn kính Thánh gía
St. Joseph. An der Josefkirche 5, Krefeld
- 17.00 giờ Chặng đàng thánh gía.
Lễ nghi tôn kính Thánh gía
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt

Thứ bảy tuần thánh, 19.04. đêm phục sinh
21.00 giờ lễ nghi thắp sáng rước cây nến Chúa Giêsu
phục sinh - Canh thức đón mừng Chúa phục sinh
Thánh lễ đêm phục sinh
St. Joseph, An der Josefkirche 5, Krefeld

Chúa nhật Chúa Giêsu phục sinh, 20.04.
14.30 giờ giải tội
15.30 giờ thánh lễ mừng Chúa Giêsu phục sinh
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ hai lễ phục sinh, 21.04.
15.00 giờ Thánh lễ mừng Chúa Giêsu phục sinh
St. Ulrich. An St. Ulrich 15, Viersen Dünkel

Chúa nhật kính mừng lòng thương xót Chúa
15.00 giờ Kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

- Kính Thánh