Tháng Ba
Lịch trình thánh lễ 2014

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng Ba, mùa chay thánh

Thứ bảy đầu tháng, 01. 03 kính Đức Mẹ Maria
- 15.00 giờ đền tạ - Thánh lễ
St. Johannes, Kopenhagenerstr. 5, Koeln Chorweiler
- 18.00 giờ Thánh lễ - CĐ Troisdorf
Maria Koenigin, Bluecherstr. 44, Troisdorf

Chúa nhật, 02.03. thứ 8. thường niên
- 10.giờ Chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa
11.00 giờ Thánh lễ
St. Joseph, An der Josephkirche 5, Krefeld
- 15.00 giờ Chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa
15.45.00 giờ Thánh lễ
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Moenchengladbach

Thứ tư, 05.03. lễ Tro. Ăn chay kiêng thịt
Thứ Sáu đầu tháng, 07.03. kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
- 16.00 giờ đền tạ - Thánh lễ
Maria Emfaengnis, Oststr. 40, Duesseldorf
- 19.00 Chầu Thánh Thể, Thánh lễ kính lòng thương xót Chúa
St. Alban, Carl Schurz 128, Erftstadt

Thứ bảy, 08.03. chúa nhật thứ 1. mùa chay
- 15.00 giờ Thánh lễ - CÐ Aachen
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật, 09.03. thứ 1. mùa chay
- 10.00 Chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa, Thánh lễ
St. Barbara, Bluecherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ Thánh lễ CĐ Thánh Tâm Duesseldorf
Maria Rosenkranz, Burchscheiderstr.20 , Duesseldorf

Thứ sáu, 14.03.2014
19.00 giờ Thánh lễ, Tu viện lòng thương xót Chúa, Bonn

Thứ bảy, 15.03. thăm viếng căn phòng Tôi tớ Chúa.
14.00 giờ gặp gỡ - 14.30. Thánh lễ cầu cho quê hương
15.30 thăm viếng Căn phòng Tôi tớ Chúa cố Hồng Y Thuận
Tu viện Cellitinnen, Graseggerstr. 105, Köln - Longerich

Chúa nhật, 16.03. thứ 2. mùa chay
15.00 giờ Thánh lễ CĐ Troisdo;rf
Maria Koenigin, Bluecherstr. 44, Troisdorf

Thứ bảy, 22.03. chúa thứ 3. mùa chay
14.30 giờ Thánh lễ
St. Anna, Jostberg 20, Wipperfuerth

Chúa nhật, 23.03. thứ 3. mùa chay
- 11.00 Chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 giờ Thánh lễ - CĐ Koeln
St. Johannes, Kopenhagerstr. 5, Koeln

Thứ bảy, 29.03. chúa nhật thứ 4. mùa chay
16.00 giờ Thánh lễ - St. Alban, Carl Schurz 128, Erftstadt

Chúa nhật, 30.03. thứ 4. mùa chay - Laetare
- 10.00 giờ Chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa
Thánh lễ - Herz Jesu, Roßstr. 75, Duesseldorf
- 15.00 Tôn vương CĐ Wuppertal mừng quan thầy Thánh Giuse
15.45 giờ Thánh lễ - St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

- Kính Thánh